Video: Xem tài liệu và thư mục được chia sẻ với bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: SkyDrive hiện giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro hiện giờ là OneDrive for Business. Đọc thêm về thay đổi này trong Từ SkyDrive đến OneDrive.

Nếu bạn đã từng có một khoảng thời gian đầy khó khăn trong việc tìm kiếm các tài liệu đã được chia sẻ với bạn khi đang làm việc trong OneDrive for Business, video này cho bạn thấy cách nhanh chóng để xem tất cả tài liệu và thư mục đã được chia sẻ cụ thể với bạn trong OneDrive for Business.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×