Sử dụng Planner

Xem các tác vụ Planner trong Microsoft To-Do

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Khi bạn sử dụng Planner và Microsoft to-do, nhiệm vụ đã gán của bạn sẽ hiển thị ngay dọc theo nhiệm vụ cần làm của bạn. Để hiển thị các tác vụ Planner được gán của bạn trong to-do, bạn cần bật tính năng này.

 1. Mở to-do.

  Bạn có thể sử dụng ứng dụng trên máy tính hoặc sử dụng to-do trên web.

 2. Trong thông báo đã gán cho tôi , chọn Hiển thị danh sách.

  Một danh sách được gán cho tôi sẽ xuất hiện. Bây giờ, bạn có thể thấy tất cả các tác vụ Planner đã gán trong to-do.

 3. Để Cập Nhật tác vụ, hãy chọn tác vụ và:

  • Sửa tên nhiệm vụ.

  • Chọn + thêm bước để thêm các mục danh sách kiểm tra.

  • Chọn ngày đến hạn để thay đổi ngày tháng.

  • Chọn Thêm ghi chú để nhập ghi chú.

 4. Để thực hiện thêm, hãy chọn mở trong Planner để mở tác vụ trong kế hoạch của nó.

  Bạn sẽ nhìn thấy các thay đổi mà bạn đã thực hiện trong việc cần làm và có thể tạo thêm, chẳng hạn như hoàn thành một mục danh sách kiểm tra, thay đổi tiến độvà thêm chúthích.

Với Planner và to-do, bạn luôn có quyền truy nhập vào nhiệm vụ được gán của bạn-trên màn hình máy tính, thiết bị di động của bạn hoặc trong Outlook.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem các tác vụ Planner trong Microsoft to-do

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×