Video và hướng dẫn về Project 2013

Sơ cấp

Hội thảo web: Bắt đầu với Project

Trong hội thảo web dài 15 phút này, bạn sẽ tìm hiểu các thông tin rất cơ bản: thêm nhiệm vụ và nối kết nhiệm vụ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm ngày lễ vào lịch dự án để bạn có thể lên kế hoạch cho ngày nghỉ.

Xem trực tuyến

Hội thảo web: Phân bổ tài nguyên trong Project

Trong hội thảo web này, chúng ta sẽ phân công người cho nhiệm vụ và sử dụng Trang Tài nguyên để theo dõi những người trong dự án của bạn. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm ngày nghỉ--và điều chỉnh dự án phù hợp để kịp hạn chót.

Xem trực tuyến

Hội thảo web: Tạo đường thời gian trong Project

Hội thảo web này sẽ chuẩn bị cho dự án của bạn sẵn sàng khởi động. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mốc thời gian, nhiệm vụ tóm tắt và nhiệm vụ con. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách tạo một đường thời gian đồ họa mà bạn có thể chia sẻ với các bên liên quan.

Xem trực tuyến

Hội thảo web: Theo dõi tiến độ trong Project

Hướng dẫn trong hội thảo web này sẽ cho bạn biết cách theo dõi tiến độ sau khi một dự án bắt đầu. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành và chúng tôi sẽ chạy một số báo cáo giúp bạn biết được những việc đang kịp và không kịp tiến độ. Song song đó, chúng tôi cũng sẽ giải thích một số khái niệm chính: nhiệm vụ quan trọng và đường cơ sở.

Xem trực tuyến

Xem thử các khóa đào tạo cho những chương trình còn lại của Office 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×