Quản lý dữ liệu bằng truy vấn

Truy vấn các nguồn dữ liệu không liên quan

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đôi khi bạn cần để tạo một truy vấn để lấy thông tin từ các nguồn dữ liệu không có mối quan hệ trực tiếp (một đối một hoặc một nhiều).

Dùng bảng trung gian để kết nối nguồn dữ liệu trong truy vấn

Khi bạn chạy truy vấn, Access sử dụng bạn đã tạo mối quan hệ giữa các bảng và nó kể và tạo kết nối giữa các nguồn dữ liệu. Nếu mối quan hệ, bạn cần cho một truy vấn không tồn tại, hãy kết nối các bảng như là một phần của truy vấn đó.

Giả sử bạn muốn xem số lượng đơn hàng bạn nhận được các sản phẩm từ nhà cung cấp khác nhau. Bảng nhà cung cấp của bạn không kết nối với bảng mua hàng chi tiết đơn hàng của bạn, bao gồm các sản phẩm ID số lượng thông tin. Tuy nhiên, bảng đơn hàng mua được kết nối với bảng chi tiết đơn hàng mua.

Nhiều bảng nguồn dữ liệu, có và không có mối quan hệ đã xác định trước.

Mẹo: Nếu bạn có thể cần mối quan hệ này bên ngoài truy vấn mà bạn đang tạo, tốt nhất là tạo một mối quan hệ Trung gian để sử dụng sau này. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem tạo mối quan hệ nhiều-nhiều.

Nếu bạn không muốn tạo bảng trung gian trong cơ sở dữ liệu của bạn, sử dụng bảng đơn hàng mua là bảng trung gian trong truy vấn của bạn. Thêm nhà cung cấp bảng ở bên trái của bảng đơn hàng mua, và tạo một kết nối.

Bằng cách dùng một bảng để kết nối gián tiếp hai bảng khác

Bảng đơn hàng mua kết nối các bảng khác nhau hai, nhà cung cấp và chi tiết đơn hàng mua. Kết nối các bảng bằng cách dùng trường như (ID trong bảng nhà cung cấp) và các nhà cung cấp ID trong bảng đơn hàng mua hàng đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Hai trường có kiểu dữ liệu trùng khớp hoặc tương thích. Ví dụ, bạn không thể kết nối một trường văn bản với một trường số.

 • Các trường xác định bản ghi khớp, duy nhất trong mỗi bảng. Ví dụ, bạn không muốn kết nối hai trường cuối cùng tên vì họ không phải luôn duy nhất.

 • Các trường đảm bảo rằng kết quả chính xác bản ghi. Ví dụ, nếu bạn kết nối với nhà cung cấp ID để mua ID, bạn có thể nhận được một số kết quả khớp nếu các ID tương tự. Nhưng kết quả sẽ không tiện vì nhà cung cấp ID có gì với ID mua. Lựa chọn tốt hơn là để kết nối ID từ nhà cung cấp bảng với nhà cung cấp ID trong bảng đơn hàng mua — trả về bản ghi sẽ tiện vì cả hai trường xác định nhà cung cấp.

Các bước

Cho dù bạn có một bảng trung gian trong cơ sở dữ liệu của bạn hoặc chỉ cần lập kế hoạch để dùng một truy vấn của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Thêm bảng trung gian truy vấn của bạn giữa hai bảng không kết nối.

 2. Tạo bất kỳ yêu cầu kết nối với trung gian bảng.

  Kết nối có thể dùng bất kỳ loại thích hợp nối nhưng phải được kết nối thông qua các trường đáp ứng các tiêu chí được mô tả phiên bản cũ hơn trong mô-đun này.

  Tạo kết nối với bảng trung gian cần thiết.
 3. Hoàn thành truy vấn.

  Hãy làm theo các bước thông thường để tạo một truy vấn: thêm trường đầu ra, thêm bất kỳ tiêu chí nào, và chạy hay lưu truy vấn của bạn. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem tạo truy vấn cơ bản.

  Lưu ý: Bạn không có bao gồm bảng trung gian trong kết quả của bạn. Nó chỉ cần phải là một phần của nguồn dữ liệu của truy vấn để truy nhập có thể kết nối dữ liệu.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo truy vấn cơ bản

Tạo truy vấn bằng cách gia nhập nhiều hơn một nguồn dữ liệu

Tạo truy vấn với nối ngoài

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Đôi khi bạn cần phải truy vấn bảng hoặc các nguồn dữ liệu mà không liên quan, và mà không chia sẻ một phép nối. Bạn có hai tùy chọn để làm điều này.

Bạn có thể dùng một bảng trung gian: tức là một bảng đã chia sẻ nối với dữ liệu nguồn bạn muốn dùng.

Hoặc, bạn có thể thêm phép nối.

Hãy bắt đầu với bảng trung gian. Trong cơ sở dữ liệu ví dụ này, nhân viên cần phải nhập một trạng thái cho mỗi đơn hàng, nhưng đôi khi họ quên.

Câu hỏi mà bạn muốn trả lời đó là: "đơn hàng mà không có một trạng thái và nhân viên nào đã quên để nhập chúng?"

Trên bề mặt, nó sẽ trông như chúng ta cần sử dụng ba bảng trong truy vấn: nhân viên, đơn hàng và đơn hàng chi tiết trạng thái vì chúng tương ứng với các điểm dữ liệu trong các câu hỏi của chúng tôi: "đơn hàng mà không có một trạng thái và nhân viên nào đã quên để nhập chúng?"

Thêm bảng vào truy vấn và bạn có thể nhìn thấy các hai bảng được nối không, nhưng điều này được rồi, bên phải không? Chúng tôi có thể thêm phép nối.

Vì vậy, chúng tôi gia nhập trên các trường ID, chạy truy vấn, và... gì.

Vì vậy bây giờ, chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi có nên ở nơi đầu tiên, và nhìn ở các mối quan hệ giữa các bảng.

Khi chúng tôi, chúng ta hãy xem diện mạo của một chuỗi các mối quan hệ: nhân viên đơn hàng, đơn hàng để OrderDetails và OrderDetails để OrderDetailsStatus.

Đơn hàng và OrderDetailStatus không liên quan, nhưng chi tiết đơn hàng liên quan đến chúng cả hai. Mà sẽ giúp OrderDetails bảng trung gian của chúng tôi.

Nói, dẫn đến một quy tắc: miễn là các bảng trung gian là một phần của nguồn dữ liệu của bạn, bạn có thể truy vấn các bảng này không liên quan và có một kết quả hợp lệ.

Bạn không cần phải bao gồm bảng trung gian trong kết quả của bạn, nhưng nó phải là một phần của nguồn dữ liệu của truy vấn của bạn.

Vậy, chúng tôi thêm OrderDetails vào truy vấn,... giữ các trường giống nhau... và chạy truy vấn.

Chúng tôi lọc cho giá trị trống, và đây là câu trả lời của chúng tôi.

Bây giờ, hãy thêm một nối vào truy vấn. Để thực hiện điều này, hãy thêm một số quy tắc nhớ.

Trước tiên, bảng hoặc truy vấn bạn muốn tham gia cần có trường với loại dữ liệu trùng khớp hoặc tương thích.

Ví dụ, các kiểu dữ liệu số và tiền tệ được tương thích, nhưng số và văn bản không.

Thứ nhì, trong đó vào phép nối bạn tạo chỉ truy vấn của bạn. Bạn không đang tạo mối quan hệ bảng dưới đây.

Và thứ ba, kết quả nên tiện. Nếu đường nối trả về dữ liệu đơn hàng và xe hơi công ty, ví dụ, bạn có thể sẽ bắt đầu lại.

Giả sử chúng tôi cần biết những khách hàng sắp xếp thứ tự những sản phẩm.

Chúng tôi Thêm khách hàng, đơn hàng và OrderDetails vào truy vấn mới. Bây giờ, chúng tôi thêm phép nối. Chúng tôi kéo ID khách hàng từ bảng khách hàng để kết hợp trường trong bảng đơn hàng.

Đây là đường nối và bây giờ, chúng tôi có một quy tắc: Access đặt trường bạn kéo ở bên trái của phép nối mới. Nếu đây không phải những gì bạn muốn, hãy chọn đường nối, nhấn phím Delete, và bắt đầu lại.

Bây giờ mà chúng tôi đã thực hiện xử lý các đó, chúng tôi có thể xây dựng truy vấn. Chúng tôi thêm tên và họ từ khách hàng, sau đó ID sản phẩm... ID đơn đặt hàng... Số lượng... và giá đơn vị từ OrderDetails.

Chạy truy vấn và đây là dữ liệu của chúng tôi.

Bây giờ bạn biết hai kỹ thuật bạn có thể dùng khi bạn muốn truy vấn nguồn dữ liệu không liên quan: dùng một bảng trung gian hoặc thêm một nối và câu trả lời cho câu hỏi xuất hiện dữ liệu của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×