Văn bản và bảng

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Thêm nối kết đến bản trình bày của bạn để hiển thị thông tin liên quan trên web, nhanh chóng đến một trang chiếu khác, hoặc bắt đầu thư.

Nối kết đến một trang web

 1. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn dùng làm siêu kết nối.

 2. Chọn chèn > siêu kết nối.

 3. Chọn trang Web hoặc tệp hiện cóvà thêm vào:

  • Văn bản để hiển thị - nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện cho siêu kết nối của bạn.

  • Mẹo màn hình - nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện khi người dùng di qua siêu kết nối (tùy chọn).

  • Thư mục hiện tại, Duyệt tranghoặc Tệp gần đây - chọn nơi bạn muốn nối kết đến.

  • Địa chỉ - nếu bạn vẫn chưa chọn một vị trí ở trên, cắt và dán, hoặc nhập URL cho trang web bạn muốn nối kết đến.

   Lưu ý: Nếu bạn nối kết đến một tệp trên máy tính của bạn, và di chuyển bản trình bày PowerPoint của bạn với máy tính khác, bạn cũng sẽ cần di chuyển bất kỳ tệp được nối kết.

 4. Chọn OK.

Nối kết đến một vị trí trong tài liệu, tài liệu mới, hoặc địa chỉ email

 1. Chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh mà bạn muốn dùng làm siêu kết nối.

 2. Chọn chèn > siêu kết nối và chọn một tùy chọn:

  • Vị trí trong tài liệu này - nối kết đến một trang chiếu cụ thể trong bản trình bày của bạn.

  • Tạo tài liệu mới - nối kết từ bản trình bày đến bản trình bày khác.

  • Địa chỉ email - nối kết một địa chỉ email được hiển thị để mở chương trình email của người dùng.

 3. Điền vào văn bản để hiển thị, Mẹo màn hình, và nơi bạn muốn nối kết đến.

 4. Chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×