Video: Thêm nối kết đến tài liệu vào bài đăng của nguồn cấp tin tức

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Bạn có thể thêm nối kết đến tài liệu từ thư viện vào bài đăng của nguồn cấp tin tức. Đối với một số tài liệu Office, chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint, một ảnh thu nhỏ của tài liệu sẽ đi kèm với nối kết và mọi người có thể bấm vào hình thu nhỏ để xem nội dung của tài liệu trong trình xem Web App.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×