Bảng

Thêm hàng Tổng vào một bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Bạn có thể thêm tổng vào một bảng bằng cách chọn hộp kiểm Hàng tổng trên tab thiết kế . Bạn cũng có thể thêm một hàm từ hàng tổng thả xuống.

 1. Chọn một ô trong bảng.

 2. Chọn thiết kế > Tổng hàng.
  Hàng Tổng

 3. Hàng tổng được thêm vào cuối bảng.
  Hàng Tổng

  Lưu ý: Để thêm một hàng mới, bỏ chọn hộp kiểm Hàng tổng , thêm hàng và sau đó kiểm tra lại hộp kiểm hàng tổng.

 4. Từ hàng tổng thả xuống, bạn có thể chọn một hàm, chẳng hạn như giá trị trung bình, đếm, đếm số, Max, Min, Sum, StdDev, Var, và nhiều hơn nữa.
  hàm

Bạn muốn xem thêm?

Chèn một hàng tổng

Các tác vụ cơ bản trong Excel 2016 cho Windows

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×