Tạo site, bài đăng và danh sách

Thêm hoặc loại bỏ bài đăng tin tức

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Thêm tin tức vào site nhóm của bạn để giữ tất cả mọi người thông báo, hoặc loại bỏ một bài đăng để quản lý nội dung.

Thêm bài đăng tin tức

 1. Từ site nhóm của bạn, chọn + Add.

 2. Để tạo bài đăng tin tức của bạn, nhập một tiêu đề hoặc chọn Thêm ảnh để đưa vào một ảnh nền.

 3. Đi đến ảnh của bạn ở đâu, chọn nó, sau đó chọn mở.

 4. Để đặt hình ảnh tiêu điểm điểm, hãy chọn nó và sau đó kéo lên hoặc xuống để định vị nó.

 5. Chọn dấu cộng Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang để thêm phần web hoặc phần vào bài đăng của bạn.

 6. Chọn một phần web sử dụng, sau đó chọn phát hành.

 7. Để xem bài đăng trên site nhóm của bạn, hãy chọn trang đầu.

  Để xem các bài đăng trên yoru SharePoint trang chủ, chọn SharePoint.

  Lưu ý: Có thể mất một thời gian cho bài đăng tin tức của bạn xuất hiện trên trang chủ SharePoint của bạn.

Loại bỏ một bài đăng tin tức

Lưu ý: Quản trị của bạn phải cung cấp cho bạn quyền để loại bỏ một bài đăng tin tức.

 1. Để loại bỏ một bài đăng tin tức trên site của bạn, hãy chọn trang.

 2. Chọn bài đăng mà bạn muốn loại bỏ--một dấu kiểm màu lục Dấu kiểm màu lục xuất hiện xuất hiện khi được chọn.

 3. Chọn xóa bỏ và sau đó chọn xóa bỏ một lần nữa để xác nhận xóa.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng các phần web trên trang SharePoint Online

Sử dụng phần web tin tức trên trang SharePoint

Duy trì cập nhật Tin tức cho nhóm trên site nhóm của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×