Tạo site, bài đăng và danh sách

Thêm phần web

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo một trang trong SharePoint Online là cách thức tuyệt vời để liên lạc các ý tưởng hoặc thông tin cho nhóm của bạn.

 1. Từ site của bạn, chọn trang> mới .

 2. Chọn một mẫu, rồi chọn tạo trang.

 3. Chọn tiêu đề để sửa văn bản.

 4. Chọn thay đổi hình ảnh để chọn một hình ảnh mới. Bạn cũng có thể chọn một điểm đầu mối mới cho hình ảnh đó.

 5. Chọn dấu cộng để thêm một phần mới và chọn bố trí mà bạn muốn cho phần đó.

 6. Chọn dấu cộng trong phần và chọn phần web.

  Sau khi bạn chèn một phần web, bạn có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh nó Tuy nhiên bạn muốn.

 7. Để xóa phần web hoặc phần web, hãy chọn nó và chọn xóa.

 8. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy chọn lưu dưới dạng bản nháp nếu bạn chưa sẵn sàng phát hành hoặc chọn phát hành.

 9. Chọn quảng bá để giúp người khác tìm trang của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo và sử dụng các trang hiện đại trên site SharePoint

Sử dụng phần web trên các trang SharePoint

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×