Sử dụng Planner

Tạo kế hoạch với Planner trong Teams

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft nhóm, hãy sắp xếp các tác vụ của bạn bằng cách thêm một hoặc nhiều tab Planner vào một kênh nhóm. Sau đó, bạn có thể làm việc trên kế hoạch của mình từ bên trong các nhóm hoặc trong Planner cho web, loại bỏ hoặc xóa bỏ kế hoạch của bạn và nhận được thông báo trong nhóm khi nhiệm vụ được giao cho bạn trong Planner.

 1. Trong một kênh, chọn +.

 2. Chọn Planner.

 3. Tạo một kế hoạch rồi chọn lưu.

  • Chọn tạo một kế hoạch mới và nhập tên tabhoặc

  • Chọn sử dụng một kế hoạch hiện có và chọn một kế hoạch từ danh sách thả xuống các gói hiện có .

 4. Tạo Xô.

  • Chọn Thêm nhóm mới và nhập tên.

 5. Thêm và gán nhiệm vụ.

  • Chọn + để tạo một tác vụ và nhập tên.

  • Chọn Đặt ngày đến hạn, rồi chọn ngày.

  • Chọn gán và chọn người để gán nó cho.

  • Chọn Thêm tác vụ.

 6. Thêm mô tảdanh sách kiểm tra.

  • Chọn tác vụ, nhập mô tảvà chọn Hiển thị trên thẻ.

  • Bên dưới danh sách kiểm tra, hãy chọn Thêm mục, rồi nhập mục.

  • Bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài nhiệm vụ để đóng lại.

 7. Cập Nhật tác vụ.

  • Chọn tác vụ và chỉnh sửa.

 8. Nhiệm vụ nhóm.

  • Chọn nhóm theo nhóm, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống.

   Chọn tiến độ để kéo nhiệm vụ từ lúc này không bắt đầutiếnhành, hoặc đang tiến hành hoàn thành.

 9. Tiến trình biểu đồ.

  • Chọn biểu đồ.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo kế hoạch trong Microsoft Planner

Sử dụng Planner trong Microsoft nhóm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×