Sử dụng các mối quan hệ

Tạo mối quan hệ với Ngăn Mối quan hệ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ngăn mối quan hệ sẽ tạo mối quan hệ giữa các bảng, nhưng yêu cầu một kiểu dữ liệu tương thích giữa các cột mẹ/con và sẽ không tạo danh sách tra cứu.

Tạo mối quan hệ với ngăn mối quan hệ

 1. Trong bất kỳ cơ sở dữ liệu với ít nhất hai bảng hoặc truy vấn, hãy chọn Công cụ cơ sở dữ liệu > mối quan hệ.

 2. Nếu ngăn mối quan hệ bị trống, hãy kéo các bảng từ ngăn dẫn hướng đến ngăn mối quan hệ .

 3. Kéo khóa chính từ bảng chính ở trên cùng của khóa ngoạị trong bảng con.

  Tạo một mối quan hệ bằng cách dùng ngăn mối quan hệ
 4. Chọn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu.

 5. Chọn Cập Nhật xếp tầng trường liên quanxóa xếp tầng bản ghi liên quan.

 6. Chọn Tạo.

  Bạn đã thêm mối quan hệ giữa hai bảng, vì vậy, bây giờ bạn thấy một đường cho biết loại quan hệ (một đối một hoặc một nhiều) và cho biết trường nào có liên quan.

 7. Để lưu mối quan hệ, hãy chọn lưu Lưu .

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ

Một cách để tạo một mối quan hệ giữa các bảng là sử dụng ngăn mối quan hệ. Đây là một cách khác thay vì trình hướng dẫn tra cứu. Đây là những gì mối quan hệ ngăn trông giống như.

Đây là bảng có liên quan trong mối quan hệ, và dòng sẽ cho bạn cho dù đó là một mối quan hệ một-nhiều.

Không giống như hướng dẫn tra cứu, ngăn mối quan hệ không tạo danh sách tra cứu cho bạn, nhưng bạn có thể không cần một. Nếu bạn dùng truy vấn để trích xuất và xử lý dữ liệu của bạn, bạn cần mối quan hệ, nhưng không phải là danh sách tra cứu, vì truy vấn cung cấp dữ liệu bạn muốn xem.

Để sử dụng ngăn, hãy chọn Công cụ cơ sở dữ liệu, rồi mối quan hệ.

Nếu ngăn trống, bạn có thể kéo bảng của bạn từ ngăn dẫn hướng như thế này.

Điểm khác biệt khác từ trình hướng dẫn tra cứu là khi bạn sử dụng ngăn mối quan hệ, bảng con của bạn đã có một khóa ngoại có cùng loại dữ liệu, hoặc một kiểu dữ liệu tương thích, làm khóa chính.

Không có khóa ngoại của chúng tôi. Để tạo mối quan hệ, chỉ cần kéo khóa chính sang khóa ngoại và cho phép đi.

Bây giờ hãy chọn hộp kiểm cho tính toàn vẹn tham, tầng Cập Nhật và xóa tầng. Sau đó chọn tạo.

Bấm điều khiển-S để lưu các thay đổi bố trí sơ đồ quan hệ của bạn.

Có bạn đi. Bây giờ, bạn đã tạo một mối quan hệ một-nhiều bằng cách sử dụng ngăn mối quan hệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×