Sử dụng các mối quan hệ

Tạo quan hệ một đối một

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mối quan hệ một-một là gì?

Mối quan hệ một-một thường được dùng để biểu thị mối quan hệ quan trọng để bạn có thể lấy dữ liệu bạn cần phải chạy doanh nghiệp của bạn.

Mối quan hệ một-một là nối kết giữa các thông tin trong hai bảng, nơi từng bản ghi trong mỗi bảng chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ, có thể có mối quan hệ một-một giữa nhân viên và xe hơi họ ổ đĩa. Từng nhân viên chỉ một lần xuất hiện trong bảng nhân viên và mỗi xe chỉ một lần xuất hiện trong bảng công ty xe hơi.

Bạn có thể sử dụng mối quan hệ một-một nếu bạn đã có một bảng có chứa danh sách các mục, nhưng thông tin cụ thể mà bạn muốn chụp về chúng biến đổi theo loại. Ví dụ, bạn có thể có một bảng liên hệ mà mọi người một số là nhân viên và người khác đang nhà thầu phụ. Nhân viên, bạn muốn biết số nhân viên của họ, phần mở rộng của họ và thông tin quan trọng. Nhà thầu phụ, bạn muốn biết tên công ty của họ, số điện thoại và bill suất, một trong những thao tác khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ tạo ba bảng riêng biệt — liên hệ, nhân viên và nhà thầu phụ — và sau đó tạo một mối quan hệ một-một giữa các bảng liên hệ và nhân viên và mối quan hệ một-một giữa các bảng liên hệ và nhà thầu phụ.

Tạo tổng quan về mối quan hệ một đối một

Bạn tạo mối quan hệ một-một bằng cách nối kết chỉ mục (thường là khóa chính) trong một bảng và chỉ mục trong bảng khác đã chia sẻ cùng một giá trị. Ví dụ:

Đoạn mã Hiển thị hai bảng ID chia sẻ màn hình
Xe hơi ID xuất hiện trong cả hai bảng nhưng được liệt kê trong mỗi chỉ một lần.

Mức độ thường xuyên, cách tốt nhất để tạo mối quan hệ này là có phụ bảng tra cứu một giá trị từ bảng thứ nhất. Ví dụ, hãy xe hơi ID trường trong các nhân viên bảng một trường tra cứu tìm một giá trị trong chỉ mục xe hơi ID từ công ty xe hơi bảng. Như vậy, bạn không bao giờ vô tình thêm ID của một xe hơi mà không thực sự tồn tại.

Quan trọng: Khi bạn tạo một mối quan hệ một-một, quyết định cẩn thận có hay không bắt buộc tính toàn vẹn dữ liệu tham chiếu cho mối quan hệ.

Tính toàn vẹn tham dữ liệu giúp Access để giữ dữ liệu của bạn gọn gàng bằng cách xóa bản ghi liên quan. Ví dụ, nếu bạn xóa một nhân viên từ bảng nhân viên, bạn cũng xóa các bản ghi lợi ích đối với nhân viên đó từ bảng lợi ích. Nhưng trong một số mối quan hệ, như ví dụ này, tính toàn vẹn tham chiếu không tiện: nếu chúng tôi xóa một nhân viên, chúng tôi không muốn xe bị xóa khỏi bảng xe hơi công ty, vì xe sẽ vẫn là thành viên trong công ty và sẽ được gán cho người khác.

Tạo một mối quan hệ một-một bước

Tạo mối quan hệ một-một bằng cách thêm một trường tra cứu vào bảng. (Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem xây dựng bảng và đặt kiểu dữ liệu.) Ví dụ, để cho biết xe hơi nào đã được gán cho một nhân viên cụ thể, bạn có thể thêm xe hơi ID vào bảng nhân viên. Sau đó, để tạo mối quan hệ giữa hai trường, hãy dùng trình hướng dẫn tra cứu:

  1. Mở một bảng.

  2. Trong Dạng xem thiết kế, thêm trường mới, chọn giá trị Loại dữ liệu , sau đó chọn Hướng dẫn tra cứu.

  3. Trong trình hướng dẫn, mặc định được đặt để tra cứu các giá trị từ bảng khác, vì vậy hãy chọn tiếp theo.

  4. Chọn bảng có chứa khóa (thường là một khóa chính) mà bạn muốn bao gồm trong bảng này, sau đó chọn tiếp theo. Trong ví dụ của chúng tôi, bạn sẽ chọn công ty xe hơi bảng.

  5. Trong danh sách Trường đã chọn , thêm trường có chứa phím bạn muốn dùng. Chọn tiếp theo.

    Đoạn mã màn hình của trình hướng dẫn tra cứu
  6. Đặt thứ tự sắp xếp và, nếu bạn thích, thay đổi chiều rộng của trường.

  7. Trên màn hình cuối cùng, hãy xóa hộp kiểm Bật tính toàn vẹn dữ liệu và sau đó chọn hoàn tất.

Bạn muốn thêm nữa?

Bắt đầu với mối quan hệ bảng

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ

Trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, mối quan hệ một-một tồn tại khi một bản ghi trong một bảng liên quan đến chỉ một bản ghi trong một bảng khác.

Mặc dù kiểu quan hệ này không được dùng như rất giống như các mối quan hệ một-nhiều hoặc nhiều-nhiều, đó là vẫn tốt để biết cách thực hiện.

Vì vậy chúng tôi sẽ tìm hiểu các bước để tạo mối quan hệ này.

Trong ví dụ này, chúng tôi có một bảng cơ sở dữ liệu cho đội xe hơi công ty, và bảng khác đối với nhân viên lái xe chúng.

Bạn có thể nhìn thấy công ty dùng một kiểu xe hơi, vì vậy cách để xác định ai ổ đĩa xe hơi nào là sử dụng trường số giấy phép.

Cho demo này, giả định rằng mỗi nhân viên được gán cho một chiếc xe duy nhất. Nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu, hãy thảo luận về một thuật ngữ mới: "chỉ mục."

Truy nhập lập chỉ mục các trường trong cơ sở dữ liệu của bạn và dùng chúng giống như bạn sử dụng sổ chỉ mục để nhanh chóng tìm thấy thông tin.

Chỉ mục trên theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi hành vi của họ hoặc tắt chúng.

Đó là quan trọng vì bạn tạo một mối quan hệ một-một bằng đầu tiên tạo mối quan hệ một-nhiều, và sau đó thay đổi chỉ mục cho các trường khóa trong cả hai bảng.

Hãy bắt đầu bằng cách tạo mối quan hệ với sự trợ giúp của Trình hướng dẫn tra cứu.

Chúng tôi nhận được giá trị từ bảng khác: bảng xe hơi công ty.

Chúng tôi muốn sử dụng trường số giấy phép, nhưng chúng tôi sẽ không làm phiền với một thứ tự sắp xếp vì chúng tôi đang làm việc với một số giá trị.

Hãy ẩn cột khóa và gọi xe hơi công ty trường.

Trong trường hợp này, chúng tôi không bật tính toàn vẹn tham chiếu — có thể có thời gian duy nhất chúng tôi thực hiện điều này. Cách này nếu chúng tôi xóa một nhân viên, chúng tôi không vô tình xóa một chiếc xe.

Chọn kết thúc. Bây giờ, chúng tôi có một khóa ngoại và một cách dễ dàng để chọn số giấy phép.

Tiếp theo, hãy đảm bảo rằng bạn có trường được chọn. Sau đó chọn các trường, sau đó chỉ mụcduy nhất.

Bây giờ, đi tới bảng xe hơi công ty và đảm bảo rằng khóa chính được chọn. Bạn có thể thấy nó cũng được lập chỉ mục và duy nhất, vì nó là một trường tự động đánh số , vì vậy chúng tôi đã hoàn tất.

Nếu bạn đang ở trong dạng xem thiết kế , bạn có thể xem thuộc tính chỉ mục xuống đây trong ngăn Thuộc tính trường .

Nếu bạn mở danh sách cho thuộc tính, bạn thấy ba giá trị. Bạn có thể sử dụng hai của các giá trị này trong mối quan hệ một-một, hoặc không hoặc có (không trùng lặp).

Bây giờ, bạn đã tạo một mối quan hệ một-một trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Nếu chúng ta hãy xem lại ngăn mối quan hệ , bạn có thể xem mối quan hệ được hiển thị như chỉ một dòng đơn giản mà không có ký hiệu 1 hoặc vô cực cho biết các mối quan hệ một-nhiều hoặc nhiều-nhiều.

Bạn có thể xem cơ sở dữ liệu này ngay bây giờ có tất cả ba loại quan hệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×