×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Video: Create a list

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Note:  SkyDrive is now OneDrive, and SkyDrive Pro is now OneDrive for Business. Read more about this change at From SkyDrive to OneDrive.

Learn how to create a list on a SharePoint site. You need to have permission to add an app to the site to create a list. For more information about permissions, see related articles and videos.

Other videos in this course

This video is part of a training course called Create and set up a list.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×