Lịch

Tạo cuộc hẹn và cuộc họp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Tạo cuộc hẹn để cho phép Outlook khác người dùng biết khi bạn đang miễn phí hoặc bận, hoặc làm cho nó một cuộc họp và mời người khác.

  1. Trong lịch, hãy chọn Cuộc hẹn mới.

  2. Nếu bạn muốn, hãy chọn Mời người dự để thêm người và thực hiện cuộc hẹn của bạn trong cuộc họp.

  3. Thêm mọi người trong trường , sau đó nhập một chủ đề, địa điểm, thời gian bắt đầuthời gian kết thúc.

  4. Chọn Trợ lý lập lịch biểu để kiểm tra sự sẵn có cho người dự.

  5. Chọn gửi để gửi thư mời cuộc họp.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo hoặc lên lịch một cuộc hẹn

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Lên lịch một cuộc hẹn với người khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×