Tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Thông tin trên Trang này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Ứng dụng web Access không hỗ trợ các biểu mẫu dẫn hướng.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng cùng một bộ biểu mẫu và báo cáo, tạo một biểu mẫu dẫn hướng nhóm chúng lại với nhau. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần tầm tay.

 1. Mở cơ sở dữ liệu trên máy tính mà bạn muốn thêm biểu mẫu dẫn hướng.

 2. Trên tab tạo, trong nhóm biểu mẫu , hãy chọn dẫn hướng. Sau đó, hãy chọn kiểu của biểu mẫu dẫn hướng mà bạn muốn.

Thêm một biểu mẫu hoặc báo cáo vào biểu mẫu dẫn hướng

 1. Kéo vào biểu mẫu hoặc báo cáo từ ngăn dẫn hướng đến tab Add New .
  Access thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo trong biểu Mẫu dẫn hướng.

 2. Thực hiện điều này lại cho bất kỳ biểu mẫu hoặc báo cáo bạn muốn thêm.

 3. Chọn lưu Biểu tượng lưu .

 4. Nhập tên cho biểu mẫu và chọn OK.
  Biểu mẫu được lưu và tên biểu mẫu xuất hiện trên tab ở phía trên biểu mẫu.

Thay đổi nhãn trên một biểu mẫu dẫn hướng

Khi bạn tạo biểu mẫu dẫn hướng, Access sẽ thêm nhãn mặc định và tên cho nó "Biểu mẫu dẫn hướng." Thay đổi nhãn cho tất cả các số hơn mang tính mô tả.

 1. Chọn biểu mẫu nhãn và sau đó, để bắt đầu soạn thảo, hãy chọn nó lại.

  Đoạn mã màn hình biểu mẫu dẫn hướng

 2. Chỉnh sửa nhãn cho phù hợp với nhu cầu của bạn, sau đó nhấn Enter.

Áp dụng một chủ đề trực quan vào một biểu mẫu dẫn hướng hoặc báo cáo

Cá nhân hóa cơ sở dữ liệu của bạn và giúp dễ dàng tìm thông tin, bằng cách thay đổi màu sắc và phông được sử dụng trong tất cả các biểu mẫu và báo cáo của bạn. Hãy thử một chủ đề màu phối hợp, hoặc tạo cho riêng bạn.

 1. Trên trang đầu tab, hãy chọn dạng xem > dạng xem bố trí.

 2. Trên tab thiết kế , hãy chọn chủ đề.

  • Để xem chủ đề sẽ trông như thế nào, hãy tạm dừng trên nó.

  • Để thay đổi màu và phông chữ, hãy chọn một chủ đề.

  • Để thay đổi chỉ các màu, chọn màu và sau đó chọn một màu.

  • Để thay đổi chỉ phông, chọn phông chữ và sau đó chọn một kiểu văn bản.

Thiết đặt biểu mẫu dẫn hướng làm biểu mẫu hiển thị mặc định

Biểu mẫu dẫn hướng làm cho một trang chủ thuận tiện cho một cơ sở dữ liệu, vì vậy hãy cân nhắc mở tự động mỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu.

 1. Chọn tệp > tùy chọn > cơ sở dữ liệu hiện tại.

 2. Bên dưới Tùy chọn ứng dụng, chọn mũi tên trong hộp Biểu mẫu Hiển thị và sau đó chọn biểu mẫu dẫn hướng mới.

 3. Chọn OK để hoàn tất.

 4. Trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy chọn lưu Biểu tượng lưu .

 5. Đóng và sau đó mở lại cơ sở dữ liệu.
  Biểu mẫu dẫn hướng mở ra cùng một lúc để biểu mẫu thường dùng của bạn và báo cáo sử.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Nếu bạn thường làm việc với cùng một ít biểu mẫu và báo cáo, tạo một biểu mẫu dẫn hướng"" để giữ chúng cùng nhau.

Biểu mẫu dẫn hướng có thể hoạt động như "nhà cơ sở của bạn" để dễ dàng chuyển đổi giữa thường dùng biểu mẫu và báo cáo của bạn.

Để bắt đầu, hãy mở cơ sở dữ liệu trên máy tính nơi bạn muốn thêm biểu mẫu dẫn hướng.

Chọn tab tạo , chọn dẫn hướng, sau đó chọn kiểu biểu mẫu dẫn hướng bạn muốn.

Access tạo biểu mẫu trống với điều khiển dẫn hướng Thêm mới , và mở biểu mẫu trong dạng xem bố trí .

Bây giờ thêm biểu mẫu hoặc báo cáo bạn muốn.

Kéo vào biểu mẫu hoặc báo cáo từ Ngăn dẫn hướng đến nút Thêm mới .

Access sẽ tạo ra nút dẫn hướng mới và hiển thị biểu mẫu hoặc báo cáo trong ngăn đối tượng.

Thực hiện điều này lại cho bất kỳ biểu mẫu hoặc báo cáo bạn muốn thêm.

Thông thường, các biểu mẫu và báo cáo có liên quan trong một số cách, chẳng hạn như những người không phải thực hiện với nhân viên.

Tại thời điểm này, lưu biểu mẫu dẫn hướng.

Access thêm nó như một đối tượng mới với các hình thức của bạn.

Khi bạn tạo biểu mẫu dẫn hướng, truy nhập thêm nhãn mặc định "Biểu mẫu dẫn hướng" tiêu đề biểu mẫu. Thay đổi nhãn này nếu bạn muốn.

Bấm vào nhãn một lần để chọn nó, sau đó lần nữa để bắt đầu sửa.

Nhập nhãn bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

Mọi biểu mẫu có chú thích — văn bản trên tab biểu mẫu dẫn hướng.

Nếu bạn muốn thay đổi nó, bấm chuột phải vào biểu tượng biểu mẫu dẫn hướng, sau đó chọn Thuộc tính biểu mẫu.

Trong ngăn Trang thuộc tính đây ở bên phải, hãy nhập chú thích mới.

Thay đổi tên tab chú thích, nhưng tên trong Ngăn dẫn hướng vẫn như đó khi bạn đã lưu biểu mẫu dẫn hướng.

Để cung cấp cho cơ sở dữ liệu của bạn một diện mạo chuyên nghiệp hơn, hãy áp dụng một chủ đề màu và phông.

Để thay đổi phông chữ và màu, hãy chọn một mục từ bộ sưu tập chủ đề . Tạm dừng trên một mục để xem chủ đề sẽ trông trong cơ sở dữ liệu của bạn như thế nào.

Khi bạn tìm thấy bạn muốn, hãy chọn nó. Hãy nhớ rằng này thay đổi màu và phông trong cơ sở dữ liệu; không chỉ những người trên biểu mẫu dẫn hướng.

Để chỉ thay đổi màu sắc trong cơ sở dữ liệu của bạn, hãy chọn một phối hợp từ bộ sưu tập màu .

Để thay đổi chỉ phông, hãy chọn một bảng phối trong bộ sưu tập phông chữ .

Một cách khác để spiff lập biểu mẫu dẫn hướng của bạn là tùy chỉnh màu hoặc hình dạng của các nút dẫn hướng.

Vẫn hoạt động trong dạng xem bố trí , hãy chọn các nút dẫn hướng bạn muốn thay đổi. Mặc dù áp dụng cùng một kiểu cho tất cả các nút làm cho một diện mạo nhất quán đẹp, mỗi nút thực sự có thể có một kiểu khác nhau.

Chọn định dạng và sau đó chọn Kiểu nhanh để áp dụng kiểu mà bạn muốn.

Biểu mẫu dẫn hướng làm cho một tuyệt vời "Trang chủ" hoặc trung tâm hoạt động. Bạn có thể muốn nó hiển thị ngay sau khi bạn mở cơ sở dữ liệu.

Không vấn đề gì. Chọn tệp, sau đó tùy chọn, sau đó cơ sở dữ liệu hiện tại.

Bên dưới Tùy chọn ứng dụng, chọn mũi tên trong hộp Hiển thị biểu mẫu, sau đó chọn biểu mẫu dẫn hướng của bạn. Chọn OK để hoàn tất.

Lưu cơ sở dữ liệu.

Bây giờ, đóng và mở lại nó.

Khi bạn nhìn thấy, biểu mẫu dẫn hướng mở ra cùng một lúc, để bạn có tất cả mọi thứ bạn cần tầm tay.

Lần sau khi bạn thấy mình tìm cho giống nhau nhiều biểu mẫu và báo cáo thực hiện một tập hợp các nhiệm vụ, hãy nhóm chúng lại trên biểu mẫu dẫn hướng mới và công việc hoàn tất nhanh hơn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×