Tạo báo cáo

Tạo báo cáo cơ bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Thông tin trên Trang này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Ứng dụng web Access không hỗ trợ báo cáo.

Trước khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với người khác, hãy đặt thông tin trong một định dạng dễ hiểu hơn. Xem, định dạng và tóm tắt thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn với các báo cáo.

  1. Trong ngăn dẫn hướng , hãy chọn một nguồn bản ghi.
    Nguồn bản ghi của báo cáo có thể là một bảng hoặc truy vấn có tên. Tệp phải chứa tất cả các hàng và cột của dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong báo cáo.

  2. Trên tab tạo , hãy chọn công cụ báo cáo bạn muốn dùng, và để tạo báo cáo, hãy làm theo những hướng dẫn...

Công cụ báo cáo

Mô tả

Báo cáo

Tạo một báo cáo dạng bảng đơn giản có chứa tất cả các trường trong nguồn bản ghi bạn đã chọn trong ngăn dẫn hướng .

Thiết kế Báo cáo

Mở báo cáo trống trong dạng xem thiết kế , và sau đó thêm trường và điều khiển, bạn cần.

Báo cáo Trống

Mở báo cáo trống ở dạng xem bố trí , sau đó chọn trường để thêm từ danh Sách trường.

Trình hướng dẫn Báo cáo

Hãy làm theo các hướng dẫn để xác định trường, nhóm và sắp xếp cấp độ, và tùy chọn bố trí.

Nhãn

Chọn kích thước nhãn tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, được sắp xếp các trường bạn muốn bao gồm trong báo cáo, và cách bạn muốn chúng.

Thêm gộp nhóm, sắp xếp hoặc tổng cộng vào trường trong báo cáo

  1. Trong Dạng xem thiết kế, hãy mở báo cáo.

  2. Nếu ngăn nhóm, sắp xếp, và tổng cộng chưa được mở, trên tab thiết kế , hãy chọn nhóm & sắp xếp.

  3. Chọn Thêm một nhóm hoặc Thêm một sắp xếp, sau đó chọn trường bạn muốn nhóm hoặc sắp xếp.

  4. Để đặt thêm tùy chọn và thêm tổng cộng, trên gộp nhóm và sắp xếp đường kẻ, chọn Thêm.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo một báo cáo gộp nhóm hoặc tóm tắt

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Dữ liệu của bạn nhằm được chia sẻ với người khác, nhưng thô dữ liệu trong bảng thường không rất rõ ràng.

Đây nơi cơ sở dữ liệu báo cáo hữu. Ví dụ: tạo báo cáo để hiển thị ảnh tức thời của dữ liệu cho một thời điểm.

Xem lại chi tiết về bản ghi cụ thể, như trong báo cáo đơn giản của các số điện thoại cho tất cả các liên hệ của bạn.

Hoặc tóm tắt toàn cảnh cho thấy dữ liệu của bạn, như trong báo cáo tóm tắt mới Hiển thị các khách hàng nào đặt đơn hàng lớn nhất.

Bước đầu tiên trong việc tạo báo cáo cơ sở dữ liệu trên máy tính là chọn nguồn bản ghi cho báo cáo.

Nguồn bản ghi phải chứa tất cả các hàng và cột của dữ liệu bạn muốn hiển thị trong báo cáo.

Nguồn bản ghi có thể là một bảng duy nhất. Nhưng nếu dữ liệu được mở rộng trong hai hoặc nhiều bảng, hãy dùng một truy vấn có tên hoặc một truy vấn nhúng bao gồm các bảng đó.

Trong Ngăn dẫn hướng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn là nguồn bản ghi của bạn.

Chọn tạo. Dưới đây, bạn có thể thấy cách khác nhau để tạo báo cáo.

Với báo cáo, bạn thiết kế báo cáo dạng bảng đơn giản bao gồm tất cả các trường trong nguồn bản ghi của bạn.

Thiết kế báo cáo mở một báo cáo trống ở dạng xem thiết kế . Sau đó bạn thêm các trường và điều khiển bạn muốn từ nguồn bản ghi của bạn.

Nếu bạn không có một nguồn bản ghi thiết lập, sử dụng Báo cáo trống và danh Sách trường để thêm trường và điều khiển trực tiếp để thiết kế báo cáo của bạn.

Nhãn — chẳng hạn như nhãn địa chỉ khách hàng — là một loại báo cáo, quá, vì chúng sắp xếp các trường từ bảng hoặc truy vấn trong một định dạng cụ thể. Sử dụng công cụ nhãn và thực hiện theo hướng dẫn để chọn kích cỡ nhãn, trường, và thứ tự sắp xếp.

Đối với báo cáo, chúng tôi đang tạo bây giờ, hãy chọn Hướng dẫn báo cáo. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho chúng tôi thông qua chọn các trường, chọn trường gộp nhóm hoặc sắp xếp và chỉ rõ bố trí của báo cáo.

Từ Trường sẵn có, chọn trường đầu tiên mà bạn muốn trong báo cáo, sau đó chọn mũi tên phải này.

Tiếp tục chọn và thêm các trường bạn muốn trong báo cáo của bạn từ các trường sẵn dùng trong nguồn bản ghi đã chọn của bạn.

Bạn không đang bị khóa để sử dụng chỉ là các trường trong một bảng hoặc truy vấn bạn đã chọn làm nguồn bản ghi của bạn. Nếu bạn muốn, hãy chọn trường từ bảng có liên quan hoặc truy vấn khác.

Ở đây bạn xác định cách bạn muốn để xem dữ liệu, dựa trên những gì bạn chọn để nhấn mạnh. Hãy thiết lập báo cáo để xem theo thứ tự trạng thái.

Trên Trang này, hãy xác định nhóm để sắp xếp hoặc "chunk" số lượng lớn dữ liệu để dễ dàng hơn để hiểu.

Chọn Tùy chọn gộp nhóm để xem thêm lựa chọn về mức gộp nhóm mà bạn vừa thêm vào.

Trên Trang này, hãy xác định thứ tự sắp xếp. Giả sử chúng tôi muốn một sắp xếp tăng dần theo thứ tự ID.

Chọn Tóm tắt tùy chọn để xác định liệu bạn muốn bất kỳ phép tính nào đã xong trên dữ liệu số của bạn.

Dưới đây, chọn bố trí báo cáo của bạn.

Xác định liệu bạn muốn báo cáo được in theo hướng dọc hoặc khổ ngang và bạn có muốn trường để điều chỉnh kích cỡ của trang.

Thêm tiêu đề cho báo cáo của bạn.

Hãy cùng xem báo cáo mạo cho đến nay. Bản xem trước đã được chọn, vì vậy hãy chọn kết thúc.

Nhìn khá tốt. Chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh đây trên tab Xem trước khi in .

Khi chúng tôi đã thực hiện xong, hãy chọn Đóng xem trước khi in.

Báo cáo sẽ xuất hiện trong dạng xem thiết kế .

Hãy xem danh sách báo cáo trong Ngăn dẫn hướng. Báo cáo mới của bạn được thêm vào danh sách các đối tượng báo cáo.

Mặc dù bạn có thể muốn thực hiện một số điều chỉnh theo thời gian, bây giờ bạn có báo cáo cơ bản của bạn, đã sẵn sàng để chia sẻ và thông báo cho câu chuyện của bạn cho thấy dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×