Ảnh và đồ họa

Tạo đồ họa SmartArt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Chuyển đổi văn bản và dấu đầu dòng thành đồ họa với SmartArt.

Chuyển đổi văn bản sang SmartArt

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn SmartArt bạn muốn.

Chèn ảnh vào SmartArt

Chọn một tùy chọn SmartArt với ảnh, rồi chèn ảnh của bạn.

  1. Chọn văn bản của bạn.

  2. Chọn Trang đầu > Chuyển đổi sang SmartArt.

  3. Chọn Xem thêm đồ họa SmartArt, rồi chọn Ảnh.

  4. Chọn SmartArt bạn muốn, rồi chọn OK.

  5. Để chèn ảnh, chọn một biểu tượng ảnh, đi tới nơi chứa ảnh của bạn, rồi chọn ảnh.

  6. Chọn Chèn.

Bạn muốn thêm nữa?

Chuyển đổi văn bản trong bản chiếu thành đồ họa SmartArt

Tìm hiểu thêm về Đồ họa SmartArt

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×