Làm việc thông suốt cùng nhau

Tìm và mở tài liệu Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn làm việc trên tài liệu Word trên máy tính của bạn, và bây giờ bạn muốn tìm tệp đó bằng cách dùng máy tính bảng của bạn. Với Office 365, bạn có thể tìm thấy tệp của bạn trên tất cả các thiết bị của bạn. Xem video để xem cách này hoạt động trên một máy tính bảng Android và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này trên một máy tính bảng Android. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một tài liệu Word bạn làm gần đây đã lưu vào thư viện OneDrive for Business của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570. Sau đó lưu nó vào thư viện OneDrive for Business của bạn.

Bạn có thể tìm và mở một tài liệu trên máy tính bảng Android của bạn bằng cách dùng một trong nhiều phương pháp.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng Word trên máy tính bảng Android

 1. Mở Word trên thiết bị của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trên máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng OneDrive của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc trên bên trái, gõ nhẹ gần đây, và xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Bạn có thể tìm và mở một tài liệu trên PC chạy Windows hoặc máy tính bảng bằng cách dùng một trong nhiều phương pháp.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng Word trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Mở Word trên thiết bị của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Bấm (hoặc gõ nhẹ) vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive for Business của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Từ danh sách các tệp và thư mục, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Bấm đúp (hoặc gõ nhẹ) vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trong trình duyệt trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, chọn gần đây, và xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 4. Bấm (hoặc gõ nhẹ) tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trong trình duyệt trên máy Mac của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên máy tính của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy bấm OneDrive.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm vào gần đây để xem các tệp mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 4. Bấm vào tài liệu để mở nó.

Bạn có thể tìm và mở một tài liệu trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng bằng cách dùng một trong nhiều phương pháp.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng Word trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Mở Word trên thiết bị của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc trên bên trái, gõ nhẹ gần đây, và xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Bạn có thể tìm và mở một tài liệu trên iPad hoặc iPhone bằng cách dùng một trong nhiều phương pháp.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng Word trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Mở Word trên thiết bị của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc dưới bên trái, gõ nhẹ gần đây, và xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng Office Hub trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trên Windows Phone của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Trên menu OneDrive trong góc trên bên trái của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 3. Gõ nhẹ vào tài liệuvà xác định một tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 4. Gõ nhẹ vào tài liệu để mở nó.

Để tìm và mở một tài liệu bằng cách dùng OneDrive trong trình duyệt trên thiết bị của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn gần đây để xem các tệp mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 4. Bấm (hoặc gõ nhẹ) vào tài liệu để mở nó …

Bạn muốn xem thêm?

Tạo tài liệu từ OneDrive for Business

Video: Tải tài liệu lên OneDrive for Business

Tôi đang ở mặt trong văn phòng, nhưng tôi cần phải tìm và cập nhật tài liệu Word cho nhóm của tôi.

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách mở Word.

Dưới mục gần đây, có thể thấy một danh sách các tài liệu tôi đã làm việc trên. Tôi sẽ gõ nhẹ vào thông tin mới nhất để mở nó.

Và đây là tài liệu của tôi, sẵn sàng cho tôi để làm việc trên đó.

Đó là dễ dàng vì tôi biết những gì tôi đã tìm kiếm.

Bây giờ tôi cần phải tìm tệp khác, nhưng tôi không thể nhớ loại tài liệu Office. Để cho này, tôi sẽ đi tới OneDrive của tôi.

Dưới đây tôi nhìn thấy tất cả các tệp và thư mục mà tôi đã lưu vào OneDrive for Business thư viện của tôi. Tôi cũng có thể biết Thái nào là tài liệu Word, bảng tính Excel, v.v..

Nếu tôi không thể nhớ tệp của tôi nằm trong thư mục nào, tôi có thể gõ nhẹ vào biểu tượng tài liệu gần đây.

Bây giờ, tôi có thể nhìn thấy danh sách các tệp tôi đã làm việc với gần đây nhất ở phía trên cùng.

Với Office 365, tôi có thể làm việc trên tài liệu với những người cùng nhóm của tôi bất kỳ lúc nào tôi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×