Video: Tìm hiểu OneDrive for Business

Video: Tìm hiểu OneDrive for Business

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

OneDrive for Business là nơi tuyệt vời mà bạn có thể lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ các tệp công việc của mình. Là một phần của đăng ký Office 365 của tổ chức bạn hoặc SharePoint Server, bạn có thể lưu tệp của bạn trong OneDrive for Business và sau đó làm việc với chúng từ bất kỳ thiết bị nào. Tất cả các tệp đều ở chế độ riêng tư trừ khi bạn quyết định chia sẻ chúng. Sử dụng OneDrive for Business trong trình duyệt web của bạn hoặc từ ứng dụng OneDrive, sẵn dùng trên tất cả các thiết bị yêu thích của bạn, bao gồm Android, iOS hoặc Windows Phone.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×