Video: Tìm hiểu OneDrive for Business

Video: Tìm hiểu OneDrive for Business

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

OneDrive for Business là nơi tuyệt vời để bạn có thể lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ các tệp công việc của mình. Với vai trò là một phần trong đăng ký Office 365 hoặc SharePoint Server từ tổ chức của bạn, bạn có thể lưu các tệp của mình trong OneDrive for Business, rồi làm việc với những tệp đó từ thiết bị bất kỳ. Tất cả các tệp đều ở chế độ riêng tư trừ khi bạn quyết định chia sẻ chúng. Sử dụng OneDrive for Business trong trình duyệt web của bạn hoặc từ ứng dụng OneDrive, sẵn dùng trên mọi thiết bị yêu thích của bạn, bao gồm Android, iOS hoặc Windows Phone.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×