Bảo vệ cơ sở dữ liệu

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Luôn là nên giữ lại thường xuyên sao lưu bản sao của cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể muốn xem lại phiên bản cũ hơn của cơ sở dữ liệu của bạn, hoặc trong trường hợp của một hệ thống không thành công, bạn có thể cần khôi phục công việc của bạn.

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Nếu bạn và đồng nghiệp của bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu, trước khi bạn bắt đầu quy trình sao lưu, hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đóng của mẫu cơ sở dữ liệu.

 1. Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu.

 2. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

 3. Dưới Kiểu tệp, chọn Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng.

 4. Bên dưới Nâng cao, chọn Sao Lưu Cơ sở dữ liệu, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

  Nếu bạn thích, thay đổi tên tệp sao lưu.

  Mẹo: Khi bạn khôi phục dữ liệu hoặc đối tượng từ bản sao lưu, bạn thường muốn tìm hiểu cơ sở dữ liệu sao lưu gửi từ và khi tạo bản sao lưu, vì vậy thật thực hành tốt để sử dụng tên tệp mặc định, bao gồm cả hai.

 5. Chọn kiểu tệp cho cơ sở dữ liệu sao lưu, sau đó chọn lưu.

Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ thông báo sau đây, đây là việc cần làm:

Khôi phục cơ sở dữ liệu

Để khôi phục cơ sở dữ liệu là dùng bản sao lưu của cơ sở dữ liệu đó để thay thế tệp cơ sở dữ liệu bị hỏng, bị trục trặc dữ liệu hoặc thiếu hoàn toàn.

 1. Đóng cơ sở dữ liệu bị hỏng.

  Biểu tượng của cơ sở dữ liệu trống

 2. Trong File Explorer, đi tới thư mục chứa cơ sở dữ liệu bị hỏng và đổi tên cơ sở dữ liệu đó.

  Mẹo: Trong hộp tên mới, bao gồm tên cơ sở dữ liệu gốc và trạng thái của nó đã lỗi thời.

 3. Đi đến thư mục có chứa tệp sao lưu và sao chép tệp đó.

 4. Dán tệp sao lưu vào thư mục chứa cơ sở dữ liệu bị hỏng.

 5. Đổi tên bản sao tệp sao lưu để khớp với tên của cơ sở dữ liệu gốc. Nếu bạn được nhắc thay thế tệp hiện có, hãy làm như vậy.

Bạn muốn xem thêm?

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng quy trình sao lưu và khôi phục

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn giúp khôi phục dữ liệu quan trọng của bạn khi lệnh hoàn tác không đủ để sửa lỗi, khôi phục một đối tượng bị thiếu hoặc điều chỉnh lại dữ liệu bị hỏng.

Khi bạn sao lưu cơ sở dữ liệu, Access lưu và đóng bất kỳ đối tượng mở trong thiết kế xem và lưu một bản sao của tệp cơ sở dữ liệu với tên và vị trí bạn chọn.

Trước khi bạn trở lại nó lên, hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đóng của mẫu cơ sở dữ liệu.

Mở cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu.

Chọn tệp, sau đó chọn Lưu dưới dạng.

Dưới nâng cao, chọn Lại lập cơ sở dữ liệu, sau đó chọn Lưu dưới dạng.

Trong hộp thoại Lưu như , hãy xem tên sao lưu.

Tên tệp sao lưu mặc định là ngày hôm nay được thêm vào tên cơ sở dữ liệu gốc.

Đây là nên, và có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn cần khôi phục một bản sao lưu.

Với từng sao lưu là tệp mới, bạn có phiên bản khác nhau của cơ sở dữ liệu của bạn — loại thích ảnh tức thời.

Nhiều phiên bản có thể cần thiết, nếu bạn tìm thấy sao lưu gần đây nhất của bạn hiển thị dữ liệu bị lỗi và bạn cần chuyển đổi một bản sao lưu thậm chí trước đó.

Nhưng tất nhiên, tên sao lưu vào những gì bạn muốn.

Bạn có thể muốn ghi đè lên sao lưu trước đó của bạn để bạn luôn có một bản sao lưu một phiên bản mới nhất.

Phương pháp nào bạn đã chọn, điều quan trọng là bạn đang tạo bản sao lưu.

Tất cả tốt hơn nếu bạn đang làm việc đó thường xuyên.

Vẫn trong hộp thoại Lưu như , hãy xem vị trí nơi đang được lưu bản sao lưu.

Vị trí sao lưu mặc định là giống như cơ sở dữ liệu gốc.

Để bảo vệ và bảo quản lớn hơn, hãy cân nhắc việc lưu trữ tệp sao lưu của bạn trong một thư mục khác nhau, một ổ đĩa mạng khác — tốt hơn là một trong các bản dựng khác nhau — một thiết bị lưu trữ bên ngoài, hoặc trên một ổ đĩa điện toán đám mây chỉ trong trường hợp.

Chọn lưu. Tệp sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn được lưu bên dưới tên và vị trí bạn đã xác định.

Lúc này bạn có bản sao lưu, hoặc một chuỗi các bản sao lưu, bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ nếu phiên bản gốc đã bị mất hoặc hỏng ngoài sửa chữa.

Trước tiên, hãy đóng cơ sở dữ liệu làm việc bị hỏng.

Mở File Explorer và đi đến thư mục chứa cơ sở dữ liệu làm việc.

Đổi tên cơ sở dữ liệu bị hỏng theo cách hiển thị tên của nó gốc nhưng thêm điều gì đó cho biết nó là một phiên bản cũ.

Nếu bạn đã lưu tệp sao lưu của bạn trong một vị trí riêng biệt với cơ sở dữ liệu làm việc của bạn, hãy dùng File Explorer để duyệt đến tệp, tệp sao lưu.

Duyệt đến vị trí lưu trữ nơi cơ sở dữ liệu bị hỏng hoặc bị thiếu cần và dán tệp sao lưu đó.

Cho dù bạn cần đưa vào sao lưu từ vị trí khác hoặc dùng bản sao lưu trong cùng một chỗ như cơ sở dữ liệu làm việc, bạn cần đổi tên tệp là giống như phiên bản gốc.

Sao lưu của bạn bây giờ được khôi phục được cơ sở dữ liệu làm việc mới.

Đôi khi bạn không cần khôi phục cơ sở dữ liệu toàn bộ.

Đôi khi bạn chỉ cần khôi phục một đối tượng, chẳng hạn như một truy vấn hoặc báo cáo.

Để thực hiện điều này, hãy nhập các đối tượng từ cơ sở dữ liệu sao lưu vào cơ sở dữ liệu làm việc của bạn.

Để bắt đầu, nếu các cơ sở dữ liệu hoặc chương trình có nối kết đến đối tượng trong cơ sở dữ liệu cần khôi phục đối tượng, Giữ cơ sở dữ liệu trong vị trí ban đầu.

Nếu không, nối kết đến các đối tượng cơ sở dữ liệu sẽ không còn hoạt động và sẽ cần phải được Cập Nhật.

Nói cách khác, di chuyển cơ sở dữ liệu sao lưu vị trí của cơ sở dữ liệu làm việc; không một cách khác.

Bây giờ mở cơ sở dữ liệu cần đối tượng khôi phục từ bản sao lưu.

Nếu bạn đang thay thế một đối tượng có chứa dữ liệu không hợp lệ hoặc bị thiếu hoặc nếu đối tượng đã ngừng hoạt động đúng, đó là một ý kiến hay đổi tên đối tượng trục trặc chứ không phải là xóa bỏ hoàn toàn.

Ví dụ, nếu bạn muốn khôi phục một biểu mẫu bị hỏng có tên là chi tiết nhân viên, đổi tên biểu mẫu bị hỏng như nhân viên Details_corrupted.

Chọn Dữ liệu ngoài, sau đó chọn truy nhập.

Trong hộp thoại này, hãy chọn duyệt.

Tìm cơ sở dữ liệu sao lưu, sau đó chọn mở.

Nếu cần, chọn tùy chọn có nhãn nhập bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun vào cơ sở dữ liệu hiện tại. Bấm OK.

Bây giờ hãy chọn tab cho loại đối tượng mà bạn đang khôi phục.

Danh sách này hiển thị tất cả các biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu sao lưu của bạn.

Chọn đối tượng bạn muốn nhập vào cơ sở dữ liệu làm việc của bạn.

Nếu bạn cần phải nhập bổ sung đối tượng trên tab này, chỉ cần chọn chúng.

Để nhập các loại đối tượng, chọn một tab khác và chọn đối tượng có cả.

Tất cả các lựa chọn trên tab khác vẫn giữ nguyên.

Để xem thêm lựa chọn trước khi nhập đối tượng, hãy chọn tùy chọn.

Chọn OK. Sau đó chọn đóng trong hộp thoại.

Đối tượng đã chọn sao lưu của bạn được nhập vào cơ sở dữ liệu khi bạn đã xác định.

Bây giờ bạn đã khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn với các đối tượng mà bạn cần, và bạn có thể quay lại kinh doanh như bình thường.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×