Làm việc thông suốt cùng nhau

Sao chép một biểu đồ từ Excel vào Word trên máy tính bảng chạy Android

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn đang di chuyển, và bạn có nhiều công việc để thực hiện, có Office trên thiết bị di động của bạn có thể trở nên hữu ích. Ví dụ, bạn có thể sao chép biểu đồ từ sổ làm việc Excel và dán nó vào một tài liệu Word sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn. Xem video để xem cách này hoạt động trên một máy tính bảng Android và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này trên một máy tính bảng Android. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một bảng tính Excel có chứa một biểu đồ đang mở trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569, rồi mở nó trong Excel trên thiết bị của bạn.

Để sao chép biểu đồ từ Excel và dán nó vào trong Word bằng cách dùng một máy tính bảng Android

 1. Bắt đầu với một tài liệu Word mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, và sau đó mở và sửa trong Word trên thiết bị của bạn.

 2. Trong tài liệu Word của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn bao gồm biểu đồ.

 3. Đi đến Excel trên máy tính bảng của bạn, và chọn trang tính có chứa biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 4. Gõ nhẹ vào biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, chọn sao chép.

 5. Trở lại tài liệu của bạn mở trong Word.

 6. Gõ nhẹ vào nơi bạn muốn đặt biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, hãy chọn dán.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một bảng tính Excel có chứa một biểu đồ đang mở trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569, rồi mở nó trong Excel.

Để sao chép biểu đồ từ Excel và dán nó vào trong Word sử dụng một máy tính Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với một tài liệu Word mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, và sau đó mở và sửa trong Word trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn.

 2. Trong tài liệu Word của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn bao gồm biểu đồ.

 3. Đi tới Excel trên máy tính hoặc máy tính bảng của bạn, và chọn trang tính có chứa biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 4. Bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) vào biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, chọn sao chép.

 5. Trở lại tài liệu của bạn mở trong Word.

 6. Bấm chuột phải (hoặc gõ nhẹ và giữ) mà bạn muốn đặt biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, hãy chọn dán.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một bảng tính Excel có chứa một biểu đồ đang mở trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569, rồi mở nó trong Excel.

Để sao chép biểu đồ từ Excel và dán nó vào trong Word bằng cách dùng máy Mac

 1. Bắt đầu với một tài liệu Word mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, và sau đó mở và sửa trong Word trên thiết bị của bạn.

 2. Trong tài liệu Word của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn bao gồm biểu đồ.

 3. Đi đến Excel trên máy tính của bạn, và chọn trang tính có chứa biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 4. Nhấn giữ phím điều khiển, bấm vào biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, chọn sao chép.

 5. Trở lại tài liệu của bạn mở trong Word.

 6. Nhấn giữ phím điều khiển, bấm vào nơi bạn muốn đặt biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, hãy chọn dán.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một bảng tính Excel có chứa một biểu đồ đang mở trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569, rồi mở nó trong Excel trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Để sao chép biểu đồ từ Excel và dán nó vào trong Word bằng điện thoại Android hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với một tài liệu Word mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, và sau đó mở và sửa trong Word trên thiết bị của bạn.

 2. Trong tài liệu Word của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn bao gồm biểu đồ.

 3. Đi đến Excel trên thiết bị của bạn, và chọn trang tính có chứa biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 4. Gõ nhẹ vào biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, chọn sao chép.

 5. Trở lại tài liệu của bạn mở trong Word.

 6. Gõ nhẹ vào nơi bạn muốn đặt biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, hãy chọn dán.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một bảng tính Excel có chứa một biểu đồ đang mở trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569, rồi mở nó trong Excel trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Để sao chép biểu đồ từ Excel và dán nó vào trong Word bằng iPhone hoặc iPad

 1. Bắt đầu với một tài liệu Word mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, và sau đó mở và sửa trong Word trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 2. Trong tài liệu Word của bạn, đi tới vị trí mà bạn muốn bao gồm biểu đồ.

 3. Đi đến Excel trên thiết bị của bạn, và chọn trang tính có chứa biểu đồ mà bạn muốn dùng.

 4. Gõ nhẹ vào biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, chọn sao chép.

 5. Trở lại tài liệu của bạn mở trong Word.

 6. Gõ nhẹ vào nơi bạn muốn đặt biểu đồ, và trên menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện, hãy chọn dán.

Hiện tại, bạn không thể sao chép biểu đồ từ sổ làm việc Excel và dán nó vào một tài liệu Word bằng cách dùng Word Web App. Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng một thiết bị, chẳng hạn như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có cài đặt Office trên nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem sao chép và dán trong Office Online

Bạn muốn xem thêm?

Sao chép biểu đồ Excel sang chương trình Office khác

Nhóm của tôi có một lịch biểu khít hai bên, làm việc để nhận được một số tài liệu tiếp thị đã hoàn tất để chúng tôi có thể hoàn thiện ngân sách tiếp theo năm.

Tôi không trong office hôm nay, nhưng với Office 365, tôi có thể làm việc này bằng cách dùng máy tính bảng của tôi.

Tôi muốn thêm một biểu đồ trong Excel để tài liệu này. Thay vì mong đợi mọi người vào Hãy tìm sổ làm việc bên phải, tôi sẽ thêm biểu đồ dưới đây và sửa văn bản.

Tôi sẽ trở về màn hình Trang chủ để truy nhập vào một biểu đồ trong sổ làm việc Excel theo dõi chi phí hàng quý của công ty của chúng tôi.

Tôi sẽ chọn trang tính "Theo tháng" nhánh chi phí của chúng tôi. Điều này sẽ hữu ích cho mục đích ngân sách.

Trở lại trong Word, khi tôi dán biểu đồ, bảng phối màu thay đổi để khớp với các tài liệu.

Để lưu thay đổi của tôi, tôi gõ nhẹ vào tệp, rồi lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×