Làm việc thông suốt cùng nhau

Chỉnh sửa bản trình bày trên máy tính bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn đang làm việc trên đường, và bạn cần phải sửa bản trình bày PowerPoint. Bạn không có máy tính của bạn với bạn, nhưng bạn có iPad của bạn. Với Office 365 và PowerPoint cho iPad, bạn có thể sửa bản trình bày của bạn từ bất kỳ nơi nào bạn đang. Xem video để xem cách này bằng cách dùng PowerPoint cho iPadvà cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này bằng cách dùng PowerPoint cho iPad. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint cho iPad

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa trong PowerPoint cho iPad. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, rồi mở nó trong PowerPoint cho iPad.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản.

 3. Để sửa văn bản, gõ đúp một hộp văn bản, chọn Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm một trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, sau đó chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, hãy gõ đúp và sau đó gõ văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, sau đó chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint 2016 trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa trong PowerPoint. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, rồi mở nó trong PowerPoint trên máy tính của bạn.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản. Sau đó bấm (hoặc gõ nhẹ) và kéo để tạo một hộp văn bản. Nhập văn bản của bạn.

 3. Để sửa văn bản, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) văn bản một hộp, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn công, trên menu Trang chiếu mới , hãy chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào bản chiếu, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) ghi chú, sau đó nhập văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , trong menu chủ đề , hãy chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint 2016 cho Mac

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa trong PowerPoint. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, rồi mở nó trong PowerPoint trên máy tính của bạn.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản. Sau đó bấm (hoặc gõ nhẹ) và kéo để tạo một hộp văn bản. Nhập văn bản của bạn.

 3. Để sửa văn bản, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) văn bản một hộp, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn công, trên menu Trang chiếu mới , hãy chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào bản chiếu, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) ghi chú, sau đó nhập văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , trong menu chủ đề , hãy chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, rồi mở nó trong PowerPoint trên thiết bị của bạn.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản.

 3. Để sửa văn bản, gõ đúp một hộp văn bản, chọn Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm một trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, sau đó chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, hãy gõ đúp và sau đó gõ văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, sau đó chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên iPhone hoặc iPad

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, rồi mở nó trong PowerPoint cho iPad.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản.

 3. Để sửa văn bản, gõ đúp một hộp văn bản, chọn Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm một trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, sau đó chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, hãy gõ đúp và sau đó gõ văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, sau đó chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Lưu ý: Hiện tại, Windows Phone hỗ trợ chức năng chỉnh sửa hạn chế trong PowerPoint. Ví dụ, bạn không thể thêm một bản chiếu, thêm hoặc đổi kích cỡ hộp văn bản hoặc thay đổi chủ đề của bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint trên Windows Phone của bạn. Bạn có thể thêm ghi chú và sửa văn bản trên một trang chiếu. Chúng tôi khuyên bạn nên hoặc sử dụng Office Online để sửa bản trình bày của bạn bằng cách dùng Windows Phone của bạn, hoặc chọn một thiết bị khác nhau để sửa tệp của bạn.

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên Windows Phone

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một bản trình bày PowerPoint mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào bản trình bày để mở nó.

 4. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, Giữ điện thoại của bạn ở chế độ dọc, và sau đó gõ nhẹ vào phần ghi chú bên dưới bản chiếu. Nhập ghi chú của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 5. Để sửa văn bản trên một trang chiếu, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào dấu chấm lửng (), và sau đó gõ nhẹ vào sửa.

  2. Gõ đúp một hộp văn bản trên một trang chiếu, sửa văn bản của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 6. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa bản trình bày của bạn, gõ nhẹ vào nút trở lại. Nếu được nhắc lưu thay đổi của bạn, gõ nhẹ .

Để sửa bản trình bày bằng PowerPoint Online

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn mở trong trình duyệt của bạn trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572, lưu nó vào OneDrive for Business thư viện của bạn, và sau đó mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

 2. Chọn sửa bản trình bày > sửa trong PowerPoint Online.

 3. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản. Sau đó di chuyển và đổi kích cỡ hộp.

 4. Để sửa văn bản, chọn một hộp văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 5. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, chọn một bố trí trang chiếu, sau đó chọn Thêm trang chiếu.

 6. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy chọn ghi chú, sau đó nhập văn bản của bạn.

 7. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , trong menu chủ đề , hãy chọn một chủ đề mới.

 8. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, đóng tệp.

Bạn muốn xem thêm?

So sánh tính năng của PowerPoint trên các nền tảng khác nhau

Tôi đang làm việc trên bản trình bày người cùng nhóm của tôi đã gửi trong khi tôi đang đi du lịch. Tôi có Office trên iPad của tôi, vì vậy tôi thể việc hoàn thành từ bất kỳ nơi đâu.

Dường như Molly cung cấp cho chúng tôi bắt đầu tuyệt vời công việc này.

Tôi sẽ thêm ghi chú cho chúng tôi vào danh sách khách hàng ba hàng đầu trên trang chiếu này bằng cách đi tới tab chèn, bấm Hộp văn bản.

Chúng tôi cần phải danh sách sản phẩm của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ thêm một bản chiếu chỗ dành sẵn cho rằng, và chúng tôi sẽ điền vào sau này.

Dưới đây tôi sẽ gõ nhẹ vào ghi chú để thêm lời nhắc cho chúng tôi để xem lại ngân sách tiếp theo năm.

Mừng chúng tôi đang theo dõi cho năm.

Tôi không chắc chắn tôi thích toàn bộ nhiều chủ đề này. Tôi có thể thay đổi nó ở đây.

Trông tốt hơn. Vui tôi đã có iPad của tôi trên chuyến công tác này.

Chắc chắn sẽ thuận tiện có thể làm việc với công cụ bất kỳ lúc nào tôi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×