Tạo báo cáo

Sửa đổi và in báo cáo

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ngay cả khi báo cáo của bạn chứa tất cả các thông tin mà bạn muốn, nó có thể không nhận thương hiệu cá nhân của bạn. Trước khi bạn in và chia sẻ báo cáo của bạn, thay đổi diện mạo và thêm logo.

Mẹo: Khi thực hiện những thay đổi thiết kế hoặc định dạng cho báo cáo, bắt đầu trong dạng xem bố trí . Để truy cập từ tab trang đầu , hãy chọn dạng xem > dạng xem bố trí.

 • Để đổi kích cỡ trường, chọn nó và sau đó kéo các cạnh.

  Đoạn mã màn hình doanh số sản phẩm báo cáo hàng năm

 • Để di chuyển một trường, chọn trường đó và sau đó kéo nó đến vị trí mới. Để di chuyển nhiều trường, Giữ phím Ctrl trong khi chọn trường bạn muốn di chuyển và sau đó kéo đến vị trí mới.

 • Để thêm một chủ đề trực quan để tất cả các báo cáo và biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu của bạn, trên tab thiết kế , hãy chọn chủ đề. Dừng trên một chủ đề để xem nó sẽ trông như thế nào. Để thay đổi màu và phông chữ, hãy chọn một chủ đề.

 • Để thay đổi kiểu phông chữ cho một trường, hãy chọn trường bạn muốn thay đổi. Sau đó, trên tab định dạng , chọn phông chữ, cỡ phông, màu phông và căn chỉnh.

 • Để thêm ảnh nền vào báo cáo, trên tab định dạng , hãy chọn nền ảnh > duyệt. Sau đó, hãy đi đến thư mục chứa ảnh, chọn ảnh, rồi chọn mở.

Lưu ý: Truy nhập không tự động lưu thay đổi thiết kế, vì vậy, hãy bảo đảm bạn lưu công việc của bạn. Trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy chọn lưu.

Tô sáng dữ liệu bằng quy tắc định dạng có điều kiện

 1. Chọn các trường có chứa dữ liệu bạn muốn tô sáng.
  Để chọn nhiều mục, nhấn giữ phím Ctrl và chọn trường hoặc điều khiển.

 2. Chọn định dạng > định dạng có điều kiện.

 3. Chọn Quy tắc mớivà chọn kiểu quy tắc.

 4. Để sửa mô tả quy tắc, hãy nhập phạm vi các giá trị trường bạn muốn tô sáng.

  Ảnh chụp màn hình của giao diện quy tắc định dạng mới

 5. Trên thanh công cụ định dạng, hãy chọn kiểu và nền màu phông bạn muốn dùng cho dữ liệu được tô sáng.

 6. Để áp dụng quy tắc cho báo cáo của bạn, hãy chọn OK.

Thêm logo

 1. Trên tab thiết kế , hãy chọn Logo.

 2. Để thêm ảnh vào đầu báo cáo, hãy đi đến thư mục chứa ảnh, chọn ảnh, rồi chọn mở.

  • Để đổi kích cỡ biểu tượng, chọn một núm điều khiển hình ảnh và kéo cho đến khi biểu tượng kích cỡ bạn muốn.

  • Để di chuyển biểu tượng, chọn logo và kéo cho đến khi biểu tượng ở nơi bạn muốn.

Xem trước và in báo cáo

 1. Chọn tệp > in > Xem trước khi in.

  • Đến trang qua báo cáo, hãy chọn mũi tên trang .

  • Để xem trước lớn hơn hoặc nhỏ hơn, hãy chọn các nút thu phóng .

 2. Để thay đổi lề, chọn lề và chọn một kích cỡ lề.

 3. Khi bạn đã hài lòng với diện mạo của báo cáo, hãy chọn in và sau đó xác định các tùy chọn in. Nếu cần thiết, thay đổi máy in và chọn số lượng bản sao cần in.

 4. Để in báo cáo, hãy chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Giới thiệu về các báo cáo trong Access

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Giả sử bạn đã tạo báo cáo cơ sở dữ liệu cơ bản.

Nó hiển thị thông tin của bạn khá nhiều cách nó cần.

Nhưng bạn muốn tinh chỉnh nó tốn rồi sau đó in để chia sẻ với người khác.

Để bắt đầu với một số thay đổi cơ bản, chọn mũi tên bên dưới dạng xem, sau đó chọn Dạng xem bố trí.

Bạn có thể thực hiện thiết kế hoặc định dạng các thay đổi trong Dạng xem thiết kếDạng xem bố trí, nhưng bạn sẽ có thể tìm thấy rằng đổi kích cỡ điều khiển là dễ dàng hơn trong Dạng xem bố trí do bạn có thể xem dữ liệu.

Để đổi kích cỡ điều khiển, hãy chọn nó và sau đó kéo các cạnh cho đến khi kích cỡ bạn muốn.

Lưu ý rằng khi bạn thay đổi một nhãn cho một điều khiển, các nhãn khác thay đổi với nó.

Để di chuyển điều khiển và nhãn của nó, hãy chọn chúng và kéo chúng vào vị trí mới.

Để mở menu ngữ cảnh và thêm báo cáo lựa chọn định dạng, hãy chọn một điều khiển và nhấn Shift + F10 hoặc bấm chuột phải vào điều khiển.

Sử dụng menu này để thay đổi bố trí, thay đổi thứ tự gộp nhóm hoặc sắp xếp, hãy mở trang thuộc tính, và nhiều hơn nữa.

Để xem thêm tùy chọn báo cáo, chọn thuộc tính.

Thuộc tính liệt kê nhiều tùy chọn bạn có thể điều chỉnh trong báo cáo của bạn.

Bạn cũng có thể thay đổi căn chỉnh văn bản trong điều khiển.

Vì Access không lưu các thay đổi thiết kế tự động, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy chọn lưu.

Một cách tuyệt vời để tô sáng thông tin trong báo cáo với quy tắc định dạng có điều kiện.

Giả sử bạn muốn tô sáng đơn hàng vận chuyển giao từ tháng một đến tháng ba năm 2015.

Với báo cáo của bạn trong dạng xem bố trí, hãy chọn các điều khiển bạn muốn tô sáng.

Để chọn nhiều mục, nhấn giữ phím Ctrl và chọn các điều khiển.

Chọn định dạng và sau đó chọn Định dạng có điều kiện.

Trong hộp thoại, chọn Quy tắc mới.

Chúng tôi sẽ giữ lại kiểu quy tắc khi kiểm tra các giá trị trong bản ghi hiện thời hoặc dùng biểu thức.

Loại quy tắc so sánh các giá trị với nhau bằng cách dùng thanh dữ liệu.

Chúng tôi nhập phạm vi các giá trị chúng tôi muốn tô sáng.

Dưới đây, chúng tôi xác định định dạng cho các giá trị.

Hãy giúp chúng tô đậm văn bản bằng một màu nền.

Điều này cho biết các giá trị được định dạng có điều kiện sẽ trông giống như. Chọn OK.

Truy nhập áp dụng quy tắc cho báo cáo của bạn.

Để tạo báo cáo bạn tất cả các hấp dẫn hơn và dễ đọc hơn, tùy chỉnh màu và phông.

Với báo cáo của bạn trong dạng xem bố trí, chọn thiết kế, sau đó chọn mũi tên bên dưới chủ đề.

Trỏ đến một chủ đề để xem làm thế nào, nó sẽ trông trong báo cáo của bạn.

Khi bạn tìm thấy một chủ đề phù hợp cho bạn, hãy chọn nó. Truy nhập áp dụng nó cho báo cáo của bạn.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi màu, chọn màu và chọn bảng phối mà bạn muốn.

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi phông chữ, chọn phông chữ và sau đó thực hiện lựa chọn của bạn.

Để đẹp chuyên nghiệp hơn, Thêm logo của tổ chức của bạn hoặc ảnh khác như đầu trang vào báo cáo của bạn.

Với báo cáo của bạn trong dạng xem bố trí, chọn thiết kế, sau đó chọn Logo.

Dẫn hướng đến tệp hình ảnh và chọn OK.

Access Thêm logo vào đầu trang báo cáo của bạn.

Nếu cần thiết, đổi kích cỡ logo kích thước bạn muốn.

Di chuyển logo đến nơi bạn muốn ở đầu trang.

Bạn cũng có thể xem xét thêm vào báo cáo một hình nền, ví dụ, một hình nền mờ của logo hoặc ảnh của sản phẩm chữ ký của bạn.

Nếu bạn đã tạo báo cáo của bạn bằng công cụ Trình hướng dẫn báo cáo hoặc báo cáo , ngày hôm nay và số trang xuất hiện trong đầu trang hoặc chân trang.

Nhưng nếu bạn đã tạo báo cáo của bạn với Thiết kế báo cáo hoặc công cụ Báo cáo trống , không có đầu trang hoặc chân trang được xác định.

Thêm hoặc thay đổi số trang, chọn thiết kế và sau đó chọn Số trang.

Xác định định dạng, vị trí và căn chỉnh số trang.

Để thêm, thay đổi hoặc loại bỏ ngày vào đầu trang hoặc chân trang, hãy chọn ngàythời gian.

Xác định xem bạn muốn bao gồm ngày hoặc thời gian, và Nếu vậy, hãy chọn định dạng.

Khi chuẩn bị sẵn sàng để in báo cáo của bạn, trước tiên hãy đảm bảo nó sẽ trông phù hợp.

Chọn tệp, in, sau đó xem trước khi in.

Điều chỉnh báo cáo theo nhu cầu bằng cách sử dụng các lệnh trên tab xem trước khi in.

Phóng to hoặc thu để xem báo cáo tốt hơn, hoặc thay đổi lề hoặc hướng trang.

Khi bạn đã hài lòng với diện mạo của báo cáo, trên tab Xem trước khi in , chọn in.

Xác định bất kỳ tùy chọn trong hộp thoại in, chẳng hạn như máy in để sử dụng và số lượng bản sao. Chọn OK.

Truy nhập in báo cáo hiển thị tinh chỉnh của bạn.

Bây giờ bạn có một báo cáo rõ ràng và chuyên nghiệp có thể dễ dàng cho người khác hiểu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×