Tạo site, bài đăng và danh sách

Sử dụng, lọc và cập nhật danh sách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Sử dụng, lọc và cập nhật danh sách trong SharePoint Online để giữ cho nhóm của bạn theo dõi và tổ chức.

Lọc danh sách

  1. Trong danh sách bạn muốn lọc, hãy chọn mở ngăn bộ lọc Bấm vào Mở ngăn bộ lọc .

  2. Chọn cách bạn muốn lọc danh sách của bạn từ các tùy chọn sẵn dùng.

    Lưu ý: Sau khi bạn đã lọc danh sách, biểu tượng nguồn trong tương lai xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột để hiển thị rằng danh sách hiện đang được lọc.

Xóa một bộ lọc

  • Chọn xóa bộ lọc Bấm Xóa bộ lọc từ ngăn bộ lọc.

Sửa mục trong danh sách

  1. Chọn mở ngăn chi tiết Bấm Mở ngăn chi tiết .

  2. Thực hiện những thay đổi mục danh sách của bạn và các bản cập nhật tự động sẽ xuất hiện.

Bạn muốn xem thêm?

Dùng bộ lọc để thay đổi dạng xem của tệp hoặc mục danh sách

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×