Sử dụng Planner

Sử dụng Dạng xem lịch biểu trong Microsoft Planner

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Sử dụng dạng xem lịch biểu để sắp xếp các nhiệm vụ của bạn trên lịch.

Xem và quản lý nhiệm vụ

  1. Chọn Lên lịch.

    Bạn có thể xem theo tháng hoặc tuần.

  2. Chọn tuần.

  3. Trỏ tới một ngày và chọn + để thêm tác vụ.

  4. Kéo cạnh của nhiệm vụ để thay đổi ngày của nhiệm vụ.

Quản lý các tác vụ chưa lên lịch

  1. Xem các tác vụ mà không bắt đầu và ngày đến hạn dưới nhiệm vụ chưa lên lịch.

  2. Chọn nhóm theo và sau đó là một tùy chọn như tiến độ, để sắp xếp các tác vụ chưa lên lịch của bạn.

  3. Kéo một nhiệm vụ chưa lên lịch vào lịch để lên lịch.

Loại bỏ ngày bắt đầu và ngày đến hạn của nhiệm vụ

  • Kéo nhiệm vụ từ lịch đến các tác vụ chưa lên lịch.

Bạn cũng có thể xem lịch biểu của bạn trong nhóm hoặc thêm gói đăng ký của bạn vào lịch Outlook.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng dạng xem lịch biểu để xem các tác vụ trên lịch

Sử dụng Planner trong Microsoft nhóm

Xem lịch Planner của bạn trong Outlook

Khám phá thêm nội dung đào tạo về Planner tại LinkedIn Learning

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×