Video: Sửa lỗi “nối ngoài không xác định”

Video:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong video

Thông báo "nối ngoài không xác định" xuất hiện khi Access xác định rằng truy vấn của bạn có thể trả về các kết quả khác nhau tùy vào kết nối nào được thực hiện trước. Để làm cho truy vấn chạy, bạn cần thực hiện một số thay đổi. Giải pháp tốt nhất thường là tách truy vấn đó thành nhiều truy vấn nhỏ. Nghĩa là thiết lập để ít nhất một trong các nối kết đó được thực hiện trong một truy vấn "con" nhỏ hơn, sau đó bạn nối với các bảng hoặc truy vấn khác trong một truy vấn "mẹ". Sau đó, Access thực hiện nối trong truy vấn con (hoặc các truy vấn) trước, rồi mới thực hiện nối trong truy vấn mẹ cuối cùng, giúp giảm tính không rõ ràng.

Tùy vào số bảng bạn có trong truy vấn, bạn có thể cần tạo ra một số truy vấn con để tránh lỗi nối ngoài không xác định. Video này thể hiện ví dụ gồm ba bảng đơn giản, trong đó hai bảng nối bằng được tách thành truy vấn con, sau đó thực hiện nối ngoài với bảng thứ ba trong truy vấn mẹ. Đây là những bước cơ bản với giả định bạn đã khá quen thuộc với thao tác tạo truy vấn:

  1. Tạo truy vấn con mới có chứa các bảng bạn muốn được nối trước (trong video, đó là các bảng Công ty và Con người).

  2. Trong truy vấn con, bấm đúp chuột vào các trường đầu ra bạn cần để chúng xuất hiện lưới truy vấn.

Quan trọng:  Hãy nhớ bao gồm trường nối từ truy vấn gốc. Trong ví dụ video này, Công ty được nối với Vùng bằng trường RegionID, vì vậy chúng ta bao gồm RegionID vào lưới truy vấn của truy vấn con.

  1. Lưu và đóng truy vấn con rồi mở truy vấn gốc ở dạng xem Thiết kế. Truy vấn này sẽ trở thành truy vấn mẹ.

  2. Xóa các bảng bạn đã thêm vào truy vấn con, sau đó thêm truy vấn con (Thiết kế > Hiện Bảng > Truy vấn, hoặc chỉ cần kéo truy vấn con từ Ngăn Dẫn hướng vào truy vấn mẹ).

  3. Trong truy vấn mẹ, thiết lập nối như trước đó, chỉ khác là lần này nối với truy vấn con.

  4. Thêm các trường đầu ra từ truy vấn con vào lưới truy vấn.

  5. Lưu và chạy truy vấn mẹ.

Nguyên tắc cơ bản cho nối ngoài không xác định

Nối ngoài không xác định xảy ra khi bạn có từ hai nối kết trở lên trong một truy vấn và một trong số chúng là nối ngoài hoặc chỉ tới một nối bằng, hoặc có hai nối ngoài chỉ về phía nhau, ví dụ, hai cấu hình nối này không được rõ ràng và cần phải được tách thành các truy vấn riêng:

Table1 --> Table2 --- Table3

Table1 --> Table2 <-- Table3

Các nối ngoài cùng chỉ về một hướng, hoặc chỉ ra ngoài các nối ngoài hoặc nối bằng khác thì không có vấn đề gì:

Table1 --> Table2 --> Table3

Table1 <-- Table2 --> Table3

Table1 <-- Table2 --- Table3

Để có thêm thông tin về việc tạo truy vấn, hãy xem phần Giới thiệu về truy vấn hoặc Tạo truy vấn chọn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×