Phối thư

Phối thư

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để hiển thị cách hoạt động của phối thư, hãy bắt đầu với một thông điệp email. Bạn bắt đầu với một tài liệu chính, đính kèm một danh sách người nhận thông tin và thêm trường phối thư. Sau đó Word tự động hoàn tất các trường với thông tin người nhận và tạo ra tất cả các tài liệu riêng lẻ.

Chèn trường phối thư

 • Word bao gồm các trường Dòng lời chàoKhối địa chỉ , mà thêm tất cả các trường cho một lời chào hoặc địa chỉ, vì vậy bạn không cần phải thêm từng trường một lần.

Ví dụ, để thêm lời chào chuẩn vào email hay thư, hãy dùng trường sáp nhập Dòng Lời chào.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn thêm lời chào.

 2. Bấm Dòng Lời chào.

 3. Chọn kiểu tên bạn muốn dùng và đặt tùy chọn khác.

 4. Để đảm bảo định dạng trường theo cách bạn muốn, hãy tô sáng cả trường, bao gồm dấu ở mỗi đầu.

 5. Bấm trang đầu, và sau đó chọn phông chữ và cỡ phông.

 6. Bấm Dãn cách Dòng để bảo đảm dãn cách dòng khớp với dãn cách trong phần còn lại của tài liệu.

Sau khi bạn thêm trường bạn muốn sáp nhập, hãy nhập thông tin bạn muốn giống như trong mỗi email bạn gửi trong khi sáp nhập.

Thêm trường cá nhân

Nếu bạn muốn thêm lời chào tùy chỉnh hay thông tin khác từ danh sách gửi thư, bạn có thể thêm một trường mỗi lần.

 1. Bấm trong tài liệu nơi bạn muốn thêm trường sáp nhập thư.

 2. Bấm mũi tên kế bên Chèn Trường Sáp nhập, rồi bấm tên trường.

 3. Nếu bạn không thấy tên trường trong danh sách, hãy bấm nút Chèn Trường Sáp nhập.

 4. Bấm Trường Cơ sở dữ liệu để thấy danh sách trường nằm trong nguồn dữ liệu của bạn.

 5. Bấm trường bạn muốn thêm vào.

 6. Bấm Chèn.

Bạn muốn xem thêm?

Phối thư bằng bảng tính Excel

Chèn trường phối thư

Tạo và in nhãn thư cho danh sách địa chỉ trong Excel

Sử dụng phối thư Word cho email

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×