Video: Nhập email vào Office 365

Hãy xem các video sau để tìm hiểu cách nhập email vào Office 365. Chúng tôi cũng có video về mỗi bước thiết lập của Office 365 dành cho doanh nghiệp nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các bước khác.

Bạn muốn đọc những bước này? Hãy xem bài viết này để chọn bước nào là phù hợp với bạn.

Thêm tài khoản email bổ sung trong Outlook

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhập email, danh bạ và lịch vào Outlook

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhập Gmail, danh bạ và lịch vào Outlook

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các cách khác để di chuyển email đến Office 365

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video: Cách thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

  1. Video: Tổng quan về thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

  2. Video: Thiết lập miền của bạn

  3. Video: Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

  4. Video: Thiết lập các thiết bị di động với Office 365

  5. Video: Thiết lập Outlook với Office 365

  6. Video: Nhập email vào Office 365

  7. Video: Skype for Business là gì?

  8. Video: Thiết lập lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong Office 365

  9. Video: Bắt đầu với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quay lại Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×