Giải pháp cuộc họp toàn diện của bạn

Mời thêm người

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu cách để mời thêm người vào một hoạt động họp Skype for Business.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để mời người khác vào của bạn họp Skype for Business--sử dụng nút mời thêm người và tên của họ--trên PC của bạn

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Mời thêm người ở góc trên bên phải.

  Mời thêm người nút

 2. Trong lời mời theo tên hoặc số điện thoại cửa sổ, bắt đầu nhập tên của người đó. Danh sách kết quả sẽ thu hẹp khi bạn nhập.

  Mời theo tên hoặc số điện thoại hộp thoại

 3. Khi bạn nhìn thấy người mà bạn muốn kéo vào cuộc họp trong danh sách kết quả, bấm tên của họ để chọn chúng, sau đó bấm OK.

Để mời người khác vào của bạn họp Skype for Business--sử dụng nút mời thêm người và số điện thoại của họ

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Mời thêm người ở góc trên bên phải.

 2. Trong lời mời theo tên hoặc số điện thoại cửa sổ, hãy nhập số điện thoại của người đó.

 3. Chọn số trong khu vực kết quả sau đó bấm OK.

  Điện thoại của họ sẽ đổ chuông sau khi họ trả lời nó, một thoại sẽ thông báo cho họ "Bạn hiện đang tham dự cuộc họp." Họ sẽ không thể nghe mọi thứ được nói và có thể trả lời.

Lưu ý: Cách khác, thậm chí nhanh hơn để kéo một liên hệ vào cuộc họp của bạn là để tìm thấy chúng trong Skype của bạn cho danh sách liên hệ công việc và kéo hình ảnh của bất kỳ đâu vào Skype for Business họp cửa sổ. Điều này hoạt động cho các liên hệ trong tổ chức của bạn và cho các liên hệ bên ngoài tổ chức của bạn nếu bạn đã lưu số điện thoại của họ trong thông tin liên hệ của họ.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để mời người khác vào Skype for Business cuộc họp của bạn

 1. Gõ nhẹ vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

 2. Gõ nhẹ vào nút Thêm .

 3. Gõ nhẹ vào Thêm người dự.

 4. Gõ nhẹ vào tên của người mà bạn muốn thêm.

Để mời người khác vào Skype for Business cuộc họp của bạn

 1. Gõ nhẹ vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

 2. Gõ nhẹ vào nút Thêm .

 3. Gõ nhẹ vào Thêm người dự.

 4. Gõ nhẹ vào tên của người mà bạn muốn thêm.

Để mời người khác vào Skype for Business cuộc họp của bạn

 1. Gõ nhẹ vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

 2. Gõ nhẹ vào Thêm.

 3. Chọn mời người khác.

 4. Gõ nhẹ vào tên của người mà bạn muốn thêm.

Skype for Business không sẵn dùng trên Mac OS X thiết bị.

Để mời người khác vào của bạn họp Skype for Business--sử dụng nút mời thêm người và tên của họ

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Mời thêm người ở góc trên bên phải.

 2. Trong lời mời theo tên hoặc số điện thoại cửa sổ, bắt đầu nhập tên của người đó. Danh sách kết quả sẽ thu hẹp khi bạn nhập.

 3. Khi bạn nhìn thấy người mà bạn muốn kéo vào cuộc họp trong danh sách kết quả, bấm tên của họ để chọn chúng, sau đó bấm OK.

Để mời người khác vào của bạn họp Skype for Business--sử dụng nút mời thêm người và số điện thoại của họ

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút Mời thêm người ở góc trên bên phải.

 2. Trong lời mời theo tên hoặc số điện thoại cửa sổ, hãy nhập số điện thoại của người đó.

 3. Chọn số trong khu vực kết quả sau đó bấm OK.

  Điện thoại của họ sẽ đổ chuông sau khi họ trả lời nó, một thoại sẽ thông báo cho họ "Bạn hiện đang tham dự cuộc họp." Họ sẽ không thể nghe mọi thứ được nói và có thể trả lời.

Bạn có thể thêm ai đó vào cuộc họp của bạn, hay không, họ có Skype for Business. Đây là cách.

Chúng ta đang thảo luận về ngân sách và cần phải biết nếu Garth đã phê nó, nhưng người không nằm trong cuộc họp, vì vậy tôi sẽ mời ảnh con chó.

"Garth."

"Này, nó là Sara, chúng tôi đang nói về ngân sách. Bạn có cơ hội để xem qua?"

"Có, tôi có, và trông ổn, nhưng bạn cũng nên kiểm tra với Alex."

"Sẽ thực hiện. Cảm ơn."

"Chào."

Alex là một đối tác bên ngoài và không có Skype for Business, vì vậy tôi sẽ gọi trên điện thoại di động của mình.

"Xin chào, đây là Alex."

"Hi Alex, chúng ta đang thảo luận về ngân sách, và —"

"Và tất cả các số đạt yêu cầu. Bạn đã nói chuyện với Garth?"

"Có, chỉ cần một phút trước."

"Sau đó bạn có thể tiếp tục!"

"Tuyệt vời. Cảm ơn!"

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×