Video: Mở tệp Dropbox trong Office cho iPhone

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem video này để tìm hiểu cách mở tệp Dropbox trong Office cho iPhone.

Các điểm chính trong video này

  • Gõ nhẹ vào Mở > Thêm vị trí rồi đảm bảo đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn dùng cho Dropbox. Cách này có thể khác với tài khoản Microsoft hoặc AppleID của bạn.

  • Nếu bạn không nhớ được mật khẩu, hãy truy cập Dropbox.com và xem liệu bạn có thể truy xuất mật khẩu bằng cách dùng nối kết "Bạn quên mật khẩu?" hay không.

  • Bạn có thể đăng nhập và mở tệp OneDrive. Gõ nhẹ vào Mở > Thêm vị trí rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  • Bạn có thể đăng nhập và mở tệp OneDrive for Business và tệp SharePoint. Gõ nhẹ vào Mở > Thêm vị trí rồi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan của bạn.

Phụ đề video

[Nhạc mở đầu]

Với Office cho iPhone, bạn có thể mở tệp Dropbox và chỉnh sửa chúng. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Tôi sẽ dùng Word nhưng hãy nhớ là Excel và PowerPoint cũng tương tự vậy.

Trước tiên, tôi gõ nhẹ vào Mở. Sau đó, tôi gõ nhẹ vào: Thêm vị trí.

Tôi gõ nhẹ vào Dropbox và sau đó đăng nhập.

Tôi đảm bảo sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đang dùng cho Dropbox.

Ok, như vậy là đã hoàn thành. Giờ tôi có thể mở các tệp. Tôi gõ nhẹ vào tài khoản Dropbox của tôi ở đây và có thể thấy tệp và thư mục.

Tôi sẽ gõ nhẹ vào tệp và Word sẽ tải tệp xuống iPhone của tôi và mở tệp.

Bây giờ, tôi có thể bắt đầu nhập hoặc có thể thực hiện thêm thay đổi bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng này (Nút Hiện Ribbon) ở đây.

Theo mặc định, Office cho iPhone sử dụng Tự động Lưu. Ngay sau khi kết nối internet, thay đổi của tôi sẽ được lưu vào Dropbox cho tôi.

Để biết thêm thông tin về Office cho iPhone, hãy truy cập http://aka.ms/OfficeiPhoneVideos.

Thông tin khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×