Thêm và chỉnh sửa dữ liệu

Liên kết đến dữ liệu dùng chung

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nếu bạn duy trì dữ liệu trong các nguồn khác, chẳng hạn như bảng tính Excel và các site SharePoint, thay vì sao chép nó vào trong Access, nối kết đến dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn đang làm việc với dữ liệu mới nhất từ nguồn.

Lưu ý: Truy nhập luôn sẽ kéo trong thay đổi gần đây nhất từ một tài liệu được nối kết, chẳng hạn như một bảng tính Excel hoặc tệp XML, nhưng không cập nhật tệp nguồn với thay đổi bạn thực hiện trong Access. Một danh sách SharePoint được nối kết hoặc truy nhập cơ sở dữ liệu Cập Nhật cả hai cách.

Nối kết đến dữ liệu trong một tài liệu được chia sẻ

  1. Trên tab Dữ liệu ngoài , hãy chọn kiểu dữ liệu bạn muốn nối kết đến (Excel, Access, tệp văn bản, tệp XML hoặc tệp HTML).

    Tab dữ liệu bên ngoài của Access
  2. Chọn duyệt, chọn tệp, sau đó chọn mở.

  3. Nếu cần thiết, xác định dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến và làm thế nào, và sau đó đặt tên cho bảng mới. Sau đó chọn OK hoặc kết thúc.

Nếu cần thiết, xác định dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến và làm thế nào, và sau đó đặt tên cho bảng mới. Sau đó chọn OK hoặc kết thúc.

Ngăn dẫn hướng Hiển thị bảng mới, được nối kết.

Nối kết đến dữ liệu trong danh sách SharePoint

  1. Trên tab Dữ liệu ngoài , hãy chọn Thêm > Danh sách SharePoint.

  2. Xác định trang SharePoint.

  3. Chọn nối kết đến nguồn dữ liệu bằng cách tạo một bảng đã nối kết, sau đó bấm tiếp theo.

  4. Chọn danh sách bạn muốn nối kết đến, sau đó bấm OK.

Ngăn dẫn hướng Hiển thị danh sách SharePoint mới, được nối kết. Mũi tên màu lam cho biết rằng nó là một bảng đã nối kết:

Ngăn dẫn hướng

SharePoint có thể nối kết đến bổ sung, có liên quan đến bảng trong cơ sở dữ liệu, cũng được chỉ ra bằng một mũi tên màu lam. Để giữ mọi thứ hoạt động đúng, hãy đảm bảo lưu giữ các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn xem thêm?

Nhập hoặc nối kết tới dữ liệu trong trang tính Excel

Nhập hoặc nối kết dữ liệu với một danh sách SharePoint

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Truy nhập cho phép bạn làm việc với dữ liệu từ nhiều nguồn.

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu hiện có đang chia sẻ và Cập Nhật bằng một vài người, bạn có thể muốn nối kết đến nó thay vì sao chép vào cơ sở dữ liệu của bạn.

Với một nối kết, bạn có thể trực tiếp kết nối với nguồn dữ liệu chung. Cách này bạn biết bạn luôn đang làm việc với phiên bản mới nhất của dữ liệu.

Ví dụ, nhóm của bạn có thể sử dụng danh sách SharePoint như thế này để theo dõi hàng tồn kho.

Để nối kết đến danh sách này, trong Access, trên tab Dữ liệu ngoài , chọn Thêm, sau đó chọn Danh sách SharePoint.

Chọn site SharePoint nhóm của bạn, hãy đảm bảo chọn tùy chọn nối kết, sau đó bấm tiếp theo.

Chọn danh sách bạn muốn nối kết đến, rồi bấm OK.

Danh sách SharePoint được nối kết xuất hiện trong ngăn dẫn hướng.

SharePoint cũng có thể nối kết với một bảng bổ sung hoặc hai — họ đang liên quan đến bảng, vì vậy bạn cần giữ chúng trong cơ sở dữ liệu Access cho mọi thứ hoạt động bên phải.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm việc với dữ liệu được nối kết. Khi bạn thay đổi dữ liệu trong Access, nó cũng thay đổi trong danh sách SharePoint, để người khác bằng cách dùng danh sách cùng có thể thấy các thay đổi.

Đó là chỉ một tùy chọn bạn có cho nối kết dữ liệu vào trong Access.

Tìm hiểu tab Dữ liệu ngoài để xem thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×