Làm việc thông suốt cùng nhau

Lưu bản trình bày vào OneDrive for Business bằng máy tính bảng của bạn

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử ai đó đã gửi cho bạn một bản trình bày PowerPoint mà bạn sẽ làm việc với các đồng đội của bạn. Bạn có thể lưu nó vào một vị trí trên đám mây, chẳng hạn như OneDrive for Business, rồi truy nhập nó sau này bằng cách sử dụng nhiều thiết bị khác nhau. Xem video để biết cách thức hoạt động này trên iPad, rồi cuộn xuống để xem cách thực hiện nhiệm vụ này qua nhiều thiết bị khác nhau.

Quy trình sau đây mô tả cách thực hiện nhiệm vụ này trên iPad. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem mục cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business bằng iPad

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở ở chế độ chỉ đọc trên iPad của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó, mở nó trong PowerPoint cho iPad.

 2. Gõ nhẹ vào trùng lặp.

 3. Trong danh sách vị trí của bạn, chọn thư viện OneDrive for Business của bạn, rồi chọn tạo thư mục.

 4. Nhập tên cho thư mục của bạn, sau đó chọn tạo. (Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng bản trình bày tiếp thị-2016.)

 5. Chọn trùng lặp.

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở ở chế độ chỉ đọc trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó mở nó trong PowerPoint.

 2. Trong PowerPoint 2016, chọn bật chỉnh sửa.

 3. Chọn tệp > lưu dưới dạng, rồi bấm đúp (hoặc nhấn đúp) thư viện Onedrive for Business của bạn để mở hộp thoại lưu dưới dạng.

 4. Chọn thư mục mới, nhập tên cho thư mục của bạn, rồi chọn mở. (Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng bản trình bày tiếp thị-2016.)

 5. Chọn Save (Lưu).

Mẹo: Bạn cần trợ giúp với ứng dụng OneDrive for Business của mình? Xem Cập Nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business trên máy Mac của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở ở chế độ chỉ đọc trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó, mở tệp trong PowerPoint 2016 cho Mac.

 2. Chọn tệp > lưu.

 3. Chọn các vị trí trực tuyến > onedrive for Business.

  Nếu bạn không thấy OneDrive for Business được liệt kê, hãy bấm vào dấu cộng (+) để thêm dịch vụ. Sau đó, bấm đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 4. Xác định tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn một vị trí trong thư viện OneDrive for Business của bạn.

 5. Bấm Lưu.

Mẹo: Bạn cần trợ giúp với ứng dụng OneDrive for Business của mình? Xem mục bắt đầu với máy khách đồng bộ thế hệ tiếp theo OneDrive for Business trên Mac OS X

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở ở chế độ chỉ đọc trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó, mở tệp trong PowerPoint trên thiết bị của bạn.

 2. Chọn tệp > lưu.

 3. Chọn Onedrive for Business.

  Nếu bạn không thấy OneDrive for Business được liệt kê, hãy chọn Thêm vị tríOneDrive for Businessonedrive-Business, rồi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 4. Xác định tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn một vị trí trong thư viện OneDrive for Business của bạn.

 5. Bấm Lưu.

Mẹo: Bạn cần trợ giúp với ứng dụng OneDrive for Business của mình? Xem mục sử dụng OneDrive for Business trong Android

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở ở chế độ chỉ đọc trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó, mở tệp trong PowerPoint cho iPad.

 2. Trong PowerPoint cho iPad, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 3. Nếu tệp nằm ở chế độ chỉ đọc, hãy chọn trùng lặp, rồi chọn thư viện OneDrive for Business của bạn.

 4. Xác định tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn trùng lặp.

Mẹo: Bạn cần trợ giúp với ứng dụng OneDrive for Business của bạn? Xem mục sử dụng ứng dụng OneDrive for Business trên iPhone hoặc iPad

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business trên Windows Phone của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở ở chế độ chỉ đọc trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Sau đó, mở tệp trong PowerPoint trên thiết bị của bạn.

 2. Trong PowerPoint, gõ nhẹ vào dấu chấm lửng (...), rồi chọn lưu như.

 3. Trong hộp tên tệp , hãy chỉ định tên bản trình bày của bạn.

 4. Trong hộp lưu vào , chọn thư viện OneDrive for Business của bạn, rồi chọn lưu.

Mẹo: Bạn cần trợ giúp với ứng dụng OneDrive for Business của bạn? Xem mục sử dụng OneDrive for Business trên Windows Phone của bạn

Để lưu bản trình bày PowerPoint vào OneDrive for Business bằng trình duyệt trên thiết bị của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint được lưu vào thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572

 2. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.com và đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 3. Trên màn hình Trang chủ của bạn hoặc sử dụng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 của bạn, chọn Onedrive.

 4. Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, hãy chọn tải lên hoặc chọn các tệp tải lên> mới .

 5. Chọn bản trình bày của bạn. Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, bạn có thể phải chọn mở để tải tệp lên.

Bạn muốn thêm nữa?

OneDrive for Business là gì?

Nhóm của tôi đang làm việc trên một kế hoạch tiếp thị cho năm tới.

Tôi đang làm việc với bản trình bày này mà Molly gửi cho tôi là điểm bắt đầu.

Vì tôi đã mở tệp này từ thư email, nó ở chế độ chỉ đọc.

Tôi cần lưu nó một nơi nào đó để tôi có thể làm việc trên đó. Để thực hiện điều đó, tôi sẽ gõ nhẹ vào trùng lặp.

Dưới đây là một số vị trí tiềm ẩn để lưu tệp.

Tôi muốn lưu nó vào đám mây, vì vậy tôi có thể truy nhập từ mọi nơi. Tôi sẽ chọn thư viện OneDrive của tôi và tạo một thư mục ở đó.

Tôi sẽ chọn trùng lặp để đặt bản trình bày của tôi ở đó.

Bây giờ tôi đã sẵn sàng để sửa tệp này.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×