Tạo bản trình bày PowerPoint 2013 đầu tiên của bạn

Lưu bản trình bày PowerPoint

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Lưu bản trình bày để không bị mất toàn bộ thành quả làm việc của bạn, sau đó in sổ làm việc đó để chia sẻ với những người khác.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tạo bản trình bày PowerPoint 2013 đầu tiên của bạn. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Bắt đầu dùng PowerPoint. Cách hay nhất để tìm hiểu PowerPoint 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này. Tạo bản trình bày trống và tìm hiểu thông tin cơ bản về cách làm việc với bản trình bày.

  2. Video: Lưu bản trình bày PowerPoint. (Bạn ở đây!) Lưu bản trình bày để không bị mất toàn bộ thành quả làm việc của bạn, sau đó in sổ làm việc đó để chia sẻ với những người khác.

  3. Video: Chèn mục vào bản trình bày. Chèn ảnh, đầu trang, chân trang, hình dạng và nhiều hơn nữa để tăng sự thú vị cho bản trình bày của bạn.

  4. Video: Hoàn thiện và xem xét bản trình bày. Thêm chủ đề, độ trong suốt và các thành tố thiết kế khác để bản trình bày của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, sau đó xem xét lại trước khi trình bày với khán giả.

  5. Video: Chuẩn bị và chạy bản trình bày. Tìm ra cách tốt nhất để chuyển tải bản trình bày của bạn, bao gồm việc dùng hai màn hình trong dạng xem Diễn giả.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về PowerPoint 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×