Liên lạc theo cách của bạn

Lên lịch cuộc họp theo dõi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn cần một cuộc họp trang trọng hơn để quyết định mọi thứ, cho phép nó cuộc họp Skype for Business. Tìm hiểu cách lên lịch cuộc họp Skype for Business từ một email trong Outlook.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Lên lịch cuộc họp Skype for Business từ một email trong Outlook trên PC của bạn

 1. Từ Outlook, chọn email nhắc yêu cầu cho cuộc họp.

 2. Trong ruy-băng Outlook, hãy bấm nút trả lời với cuộc họp trong nhóm phản hồi.

  Nút trả lời với cuộc họp

  Thư mời họp mới mở ra, đã nhập cùng với tên của từng người hoặc biệt danh email trên chuỗi hội thoại email. Outlook cũng bao gồm một bản sao của email ban đầu cho mọi người tham chiếu đến, và làm cho cuộc họp chủ đề chủ giống như chủ đề trong email. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho bất kỳ trong số này nếu bạn muốn.

 3. Trong ruy-băng cửa sổ cuộc họp, hãy bấm vào Trợ lý lập lịch biểu trong nhóm Hiển thị. Tìm một ngày và thời gian phù hợp cho tất cả mọi người.

  Nút trợ lý lập lịch biểu

 4. Bấm vào nút Cuộc họp Skype trong ruy-băng để dễ cuộc họp trực tuyến.

  Nút cuộc họp Skype

  Lưu ý rằng thông tin "Gia nhập cuộc họp Skype" được thêm vào phần nội dung cuộc họp của bạn.

 5. Bấm vào Gửi.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng Outlook cho Android, nhưng bạn vẫn có một số tùy chọn:

 • Nếu cuộc họp của bạn là nhỏ (chỉ gồm vài người) bạn có thể lên lịch nó dưới dạng cuộc họp thông thường trong Outlook cho Android, và sau đó khi bắt đầu cuộc họp, sử dụng Skype for Business trên thiết bị Android của bạn để gọi người dự. (Sử dụng bàn phím số để gọi cho người đầu tiên, rồi bấm nút Thêm (dấu chấm lửng) và chọn Thêm người dự để thêm nhiều người).

 • Nếu cuộc họp của bạn lớn, tốt nhất là dễ cuộc họp Skype for Business bằng cách dùng thiết bị iOS hoặc PC của bạn.

  Lưu ý: Mặc dù bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng Outlook cho Android, bạn vẫn có thể gia nhập cuộc họp Skype for Business trên thiết bị Android của bạn!

Lên lịch cuộc họp Skype for Business trên iPhone và iPad

 1. Từ email nhắc yêu cầu cho cuộc họp, gõ nhẹ vào mũi tên lùi để trở về hộp thư đến của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng lịch .

 3. Gõ nhẹ vào + các biểu tượng ở phía trên cùng của màn hình lịch.

 4. Nhập tiêu đề cuộc họp, thời gian, và tên người dự.

 5. Gõ nhẹ vào chuyển Cuộc gọi Skype để làm cho nó một cuộc họp trực tuyến.

 6. Nhập bất kỳ thông tin khác mà bạn cần.

 7. Gõ nhẹ vào lưu ở phía trên cùng của màn hình.

Bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business sử dụng Outlook cho Windows Phone, nhưng bạn vẫn có một số tùy chọn:

 • Nếu cuộc họp của bạn là nhỏ (chỉ gồm vài người) bạn có thể lên lịch nó dưới dạng cuộc họp thông thường trong Outlook cho Windows Phone, và sau đó khi bắt đầu cuộc họp, hãy Skype dành cho doanh nghiệp trên Windows Phone của bạn để gọi người dự. (Gõ nhẹ pic liên hệ của người đầu tiên, sau đó gõ nhẹ vào cuộc gọi hoặc Video gọi nút. Bấm vào dấu chấm lửng để thêm những người khác vào cuộc họp.)

 • Nếu cuộc họp của bạn lớn, tốt nhất là lên lịch nó dưới dạng cuộc họp Skype for Business bằng cách dùng thiết bị iOS hoặc PC của bạn.

  Lưu ý: Mặc dù bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business sử dụng Outlook cho Windows Phone, bạn vẫn có thể gia nhập cuộc họp Skype for Business trên WIndows Phone của bạn!

Skype for Business không sẵn dùng cho Mac OS X.

Lên lịch cuộc họp Skype for Business từ email Outlook Web App

 1. Từ Outlook Web App, chọn email nhắc yêu cầu cho cuộc họp.

 2. Bấm vào một liên hệ để hiển thị của Skype for Business menu truy nhập nhanh. Hãy bấm lên lịch một biểu tượng sự kiện. Nó trông giống như một trang lịch.

 3. Thư mời họp mới mở ra, đã nhập cùng với tên của người hoặc bí danh email bạn đã chọn.

 4. Nếu bạn muốn thêm người dự khác, hãy nhập tên của họ nơi hiển thị Thêm người. Bấm vào tên để thêm chúng vào danh sách người dự.

 5. Bấm vào Trợ lý lập lịch biểu để tìm một ngày và thời gian phù hợp cho tất cả mọi người.

 6. Bấm cuộc họp Skype > cuộc họp Skype Thêm trong thanh menu để làm cho nó một cuộc họp trực tuyến.

  Lưu ý rằng "Gia nhập cuộc họp trực tuyến" nối kết và thông tin sẽ được thêm vào phần nội dung cuộc họp của bạn.

 7. Bấm vào Gửi.

Skype for Business được tích hợp với Outlook, vì vậy, tôi có thể tạo một yêu cầu họp ngay từ email.

Đây là Molly của email yêu cầu một bản Cập Nhật thành số ngân sách trong bản trình bày.

Tôi sẽ lên lịch cuộc họp theo dõi bằng cách bấm vào nút cuộc họp trên ruy-băng Outlook.

Tùy chọn trả lời với cuộc họp sẽ tự động thêm người dự cuộc họp từ email, cùng với chủ đề và chuỗi hội thoại email ban đầu.

Tôi sẽ kiểm tra trợ lý lập lịch biểu cho một thời điểm khi tất cả mọi người sẵn... Sau đó bấm nút Cuộc họp Skype để làm cho nó một cuộc họp trực tuyến.

Bạn sẽ nhận thấy Skype cho thông tin cuộc họp công việc được thêm vào lời mời cuộc họp . Bây giờ, tất cả tôi có cần làm là bấm gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×