Liên lạc theo cách của bạn

Lên lịch cuộc họp theo dõi

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn cần một cuộc họp chính thức hơn để có được những điều đã quyết định, hãy thực hiện cuộc họp Skype for Business. Tìm hiểu cách lên lịch cuộc họp Skype for Business từ email Outlook.

Quy trình sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem mục cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để lên lịch cuộc họp Skype for Business từ email Outlook trên PC của bạn

 1. Từ Outlook, hãy chọn email đó nhắc đến yêu cầu cuộc họp.

 2. Trong ruy-băng Outlook, hãy bấm nút trả lời với cuộc họp trong nhóm phản hồi.

  Nút trả lời với cuộc họp

  Một lời mời cuộc họp mới sẽ mở ra, đã được dân số với tên của từng người hoặc biệt danh email trên chủ đề email. Outlook cũng bao gồm một bản sao của email gốc để mọi người tham chiếu, và làm chủ đề cuộc họp giống như chủ đề trong email. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho bất kỳ trường hợp nào trong số này nếu bạn muốn.

 3. Trong ruy-băng cửa sổ cuộc họp, hãy bấm vào trợ lý lập lịch biểu trong nhóm hiện. Tìm ngày và thời gian hoạt động cho tất cả mọi người.

  Nút trợ lý lập lịch biểu

 4. Bấm vào nút cuộc họp Skype trong ribbon để làm cho cuộc họp trực tuyến.

  Nút cuộc họp Skype

  Lưu ý rằng thông tin "gia nhập cuộc họp Skype" sẽ được thêm vào nội dung cuộc họp của bạn.

 5. Bấm vào Gửi.

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng cách sử dụng Outlook for Android, nhưng bạn vẫn có một số tùy chọn:

 • Nếu cuộc họp của bạn nhỏ (chỉ một vài người), bạn có thể lên lịch nó như một cuộc họp thường xuyên trong Outlook for Android, sau đó khi cuộc họp bắt đầu, sử dụng Skype for Business trên thiết bị Android của bạn để gọi cho người dự. (Sử dụng Dialpad để gọi người đầu tiên, rồi bấm vào nút xem thêm (dấu chấm lửng) và chọn Thêm người dự để thêm nhiều người hơn.)

 • Nếu cuộc họp của bạn lớn hơn, thì việc đặt cược tốt nhất của bạn là tạo cuộc họp Skype for Business bằng thiết bị PC hoặc thiết bị iOS của bạn.

  Lưu ý: Mặc dù bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng cách sử dụng Outlook for Android, bạn vẫn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business trên thiết bị chạy Android của mình!

Để lên lịch cuộc họp Skype for Business trên iPhone và iPad

 1. Từ email đã nhắc yêu cầu cuộc họp, gõ nhẹ mũi tên quay lại để trở về hộp thư đến của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng lịch .

 3. Gõ nhẹ vào biểu tượng + ở phía trên cùng của màn hình lịch.

 4. Nhập tiêu đề, thời gian và tên người dự cuộc họp.

 5. Nhấn vào nút chuyển đổi cuộc gọi Skype để làm cho cuộc họp trực tuyến.

 6. Nhập bất kỳ thông tin nào khác bạn cần.

 7. Gõ nhẹ vào lưu ở phía trên cùng của màn hình.

Bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng cách sử dụng Outlook cho Windows Phone, nhưng vẫn có một số tùy chọn:

 • Nếu cuộc họp của bạn nhỏ (chỉ một vài người), bạn có thể lên lịch nó như một cuộc họp thường xuyên trong Outlook cho Windows Phone, sau đó khi cuộc họp bắt đầu, sử dụng Skype for Business trên Windows Phone để gọi cho người dự. (Gõ nhẹ vào pic liên hệ của người đầu tiên, sau đó gõ nhẹ vào nút cuộc gọi hoặc cuộc gọi video . Bấm vào dấu chấm lửng để thêm những người khác vào cuộc họp.)

 • Nếu cuộc họp của bạn lớn hơn, thì việc đặt cược tốt nhất của bạn là lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng thiết bị PC hoặc thiết bị iOS của bạn.

  Lưu ý: Mặc dù bạn không thể lên lịch cuộc họp Skype for Business bằng cách sử dụng Outlook cho Windows Phone, bạn vẫn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business trên Windows Phone của mình!

Skype for Business không sẵn dùng cho Mac OS X.

Để lên lịch cuộc họp Skype for Business từ email Outlook Online

 1. Từ Outlook Online, chọn email mà nhắc yêu cầu cuộc họp.

 2. Bấm vào một liên hệ để hiển thị menu nhanh Skype for Business của họ. Bấm vào biểu tượng lên lịch một sự kiện. Nó trông giống như một trang lịch.

 3. Một lời mời cuộc họp mới sẽ mở ra, đã được điền tên của người hoặc biệt danh email mà bạn đã chọn.

 4. Nếu bạn muốn thêm người dự khác, hãy nhập tên của họ, trong đó nó cho biết Thêm người. Bấm vào tên của họ để thêm chúng vào danh sách người dự.

 5. Bấm vào trợ lý lập lịch biểu để tìm ngày và thời gian hoạt động cho tất cả mọi người.

 6. Bấm vào cuộc họp skype > thêm cuộc họp Skype trong thanh menu để làm cho cuộc họp trực tuyến.

  Lưu ý rằng liên kết "tham gia cuộc họp trực tuyến" và thông tin sẽ được thêm vào nội dung cuộc họp của bạn.

 7. Bấm vào Gửi.

Skype for Business được tích hợp với Outlook, vì vậy tôi có thể tạo một yêu cầu họp ngay từ email.

Dưới đây là email của Molla's sẽ yêu cầu Cập Nhật vào các số ngân sách trong bản trình bày.

Tôi sẽ lên lịch cuộc họp theo dõi bằng cách bấm vào nút cuộc họp trong ribbon của Outlook.

Tùy chọn trả lời với cuộc họp tự động thêm người dự cuộc họp từ email, cùng với chủ đề và chuỗi email ban đầu.

Tôi sẽ kiểm tra trợ lý lập lịch biểu cho một thời điểm khi mọi người sẵn dùng... Sau đó, bấm vào nút cuộc họp Skype để làm cho cuộc họp trực tuyến.

Bạn sẽ nhận thấy thông tin cuộc họp Skype for Business được thêm vào lời mời họp . Bây giờ, tất cả những gì tôi cần làm là bấm gửi.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×