Sắp xếp hộp thư đến của bạn

Cách thiết lập quy tắc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Sử dụng các quy tắc để tổ chức email của bạn. Tạo quy tắc dựa trên thư, hoặc từ mẫu.

Tạo một quy tắc trên thư

 1. Bấm chuột phải vào thư và chọn quy tắc > Tạo quy tắc.

 2. Chọn một điều kiện và cần phải làm gì với nội dung dựa trên điều kiện.

  Ví dụ, để di chuyển thư có tiêu đề nhất định vào một thư mục cụ thể, chọn chủ đề chứa điều kiện, chọn di chuyển mục vào thư mục, chọn hoặc tạo một thư mục mới , sau đó chọn OK.

 3. Khi bạn hoàn tất việc tạo quy tắc, chọn OK.

 4. Để sử dụng quy tắc ngay lập tức, hãy chọn hộp kiểm chạy quy tắc mới này trên các thư đã có trong thư mục hiện tại , sau đó chọn OK.

  Thông báo xuất hiện trong thư mục đó.

Tạo quy tắc từ mẫu

 1. Chọn tệp > quản lý quy tắc & cảnh báo > quy tắc mới.

 2. Chọn một mẫu.

  Ví dụ, để gắn cờ thư:

  • Chọn cờ thư từ một người để theo dõi.

 3. Sửa mô tả quy tắc.

  • Bấm một giá trị gạch chân, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó chọn OK.

 4. Chọn Tiếp.

 5. Chọn các điều kiện, thêm thông tin liên quan, sau đó chọn OK.

 6. Chọn Tiếp.

 7. Hoàn tất thiết lập quy tắc.

  • Đặt tên cho quy tắc, thiết lập quy tắc tùy chọn và xem lại mô tả quy tắc. Bấm một giá trị gạch chân để sửa.

 8. Chọn Hoàn tất.

  Một số quy tắc chỉ sẽ chạy khi Outlook bật. Nếu bạn nhận được cảnh báo này, hãy chọn OK.

 9. Chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Dùng quy tắc để quản lý email

Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×