Thêm bảng

Kết hợp các trường bằng cách sử dụng loại dữ liệu Được tính toán

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sử dụng trường được tính toán để nối dữ liệu từ trường riêng biệt, chẳng hạn như tên và họ; hoặc để tính toán ngày, như ngày đặt hàng cộng năm ngày.

Sử dụng trường được tính toán để:

 • Tính toán giá trị không tồn tại trong dữ liệu của bạn.

 • Xác định tiêu chí cho các truy vấn.

Ví dụ, kết hợp trước tiên và cuối cùng tên dữ liệu để hiển thị trong trường tên đầy đủ, như thế này:

[Tên] + "" + [họ]

Dấu cộng (+) kết hợp giá trị trong trường tên, ký tự (một khoảng trắng được đặt trong dấu ngoặc kép) và giá trị trong trường họ.

Hoặc tính toán số lượng, giá và thuế suất cho mỗi mục trong một thứ tự để hiển thị tổng giá bán, như thế này:

([Số lượng] * [đơn giá]) + ([số lượng] * [đơn giá] * [tỉ lệ thuế])

Lưu ý: Tính toán không bao gồm trường từ bảng hoặc truy vấn khác. Kết quả của phép tính là dạng chỉ đọc, nhưng chúng có thể được dùng như giá trị trong các trường được tính toán.

Trường được tính toán Hiển thị kết quả dựa trên kiểu dữ liệu bạn đã chọn.

Kiểu dữ liệu

Kết quả

Ví dụ

Văn bản

Hiển thị tính toán dữ liệu dưới dạng một chuỗi văn bản, chính xác như đã nhập trong các trường được tham chiếu.

Để hiển thị tên đầy đủ, móc nối các giá trị từ trường đầu tiên và cuối cùng tên với một khoảng trắng giữa chúng. Để đảm bảo sortability, loại bỏ "Một" hoặc "Một" từ đầu của tiêu đề sổ.

Số

Hiển thị được tính toán dữ liệu dưới dạng số, mà có thể được dùng trong phép tính toán khác.

Để hiển thị hàng tồn kho tối thiểu mức, trừ trung bình vỡ hàng quý từ trung bình doanh số hàng quý.

Tiền tệ

Hiển thị được tính toán dữ liệu trong định dạng tiền tệ được chọn.

Để hiển thị tổng trong tiền tệ đã xác định thứ tự, nhân các số lượng đơn hàng theo giá trên mỗi đơn vị.

Có/Không

Hiển thị được tính toán dữ liệu là hoặc không. Lưu trữ dữ liệu là một giá trị Boolean.

Để hiển thị đúng nếu tổng chiết khấu vượt quá tối thiểu cần miễn phí chuyển hàng và không nếu nó không, nhân đơn hàng tổng với chiết khấu và xác thực đối với số lượng hạn mua tối thiểu có đủ điều kiện miễn phí chuyển hàng.

Ngày/Giờ

Hiển thị được tính toán dữ liệu dưới dạng một ngày hay tem thời gian.

Để hiển thị ngày chuyển phát ước tính, hãy thêm thời gian vận chuyển ước tính ngày đặt hàng.

 1. Chọn một bảng.

  Chọn một bảng trong Access
 2. Chọn Bấm để thêm > Trường tính toán, sau đó chọn một kiểu dữ liệu.

  Thêm trường mới với kiểu dữ liệu của trường tính toán
 3. Nhập một phép tính cho trường, sau đó bấm OK.

  Tạo phép tính trong trường được tính toán mới

  Nhập biểu thức, hoặc chọn thành phần biểu thức, trường và giá trị để đặt chúng vào trường sửa biểu thức.

  Lưu ý: Trong một trường được tính toán, không bắt đầu biểu thức với dấu bằng (=).

 4. Trong trường tiêu đề, nhập tên cho trường được tính toán và sau đó nhấn Enter.

  Đặt tên cho một trường trong bảng Access

  Lưu ý: Để thay đổi hoặc sửa đầu ra của một trường được tính toán, hãy chọn cột. Sau đó chọn trường > Sửa đổi biểu thức.

Sau khi bạn thêm một trường được tính toán vào bảng, tính toán được thực hiện mỗi khi bạn thêm hoặc thay đổi dữ liệu.

Bạn muốn thêm nữa?

Tìm hiểu cách dựng một biểu thức

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bạn có thể dùng kiểu dữ liệu được tính toán trong bảng để thao tác trên các trường và các giá trị hằng số trong nhiều cách khác nhau. Hãy cùng xem minh họa nhanh.

Để bắt đầu, hãy chọn một trường trống và áp dụng kiểu dữ liệu được tính toán cho nó. Ví dụ này, hãy chọn văn bản. Bộ Dựng biểu thức sẽ mở ra.

Biểu thức là bất kỳ tổ hợp trường bảng, toán tử like cộng và bằng, hàm như Tổng, và các giá trị hằng số chẳng hạn như tên khách hàng.

Trong ngăn giữa ở đây, chọn tên và sau đó cuối cùng. Thêm hai dấu cộng giữa chúng. Giữa các dấu cộng, thêm một cặp dấu ngoặc kép bằng khoảng trắng. Kết hợp các biểu thức này — hoặc ghép nối — các tên đầu tiên và cuối cùng trong bảng này.

Đây là những gì đang xảy ra.

ĐÂY là các trường bảng và kết hợp vào dấu cộng giá trị trong từng trường. Nếu chúng tôi không muốn một khoảng cách giữa các tên, chúng tôi chỉ có thể sử dụng dấu cộng duy nhất. Nhưng vì chúng tôi muốn một khoảng cách giữa các tên, chúng tôi thêm một giữa các dấu ngoặc kép.

Trong một biểu thức, dấu ngoặc kép Hiển thị bất kỳ điều gì bạn đặt giữa chúng — thậm chí khoảng trống.

Vì vậy chúng tôi sử dụng hai dấu cộng để kết hợp các tên bằng khoảng trắng, chọn OK, và đặt tên cho trường tên khách hàng.

Hãy cùng xem nó hoạt động. Chúng tôi nhập một tên và họ. Bây giờ trường được tính toán Hiển thị toàn bộ tên. Điều này tính toán trường có thể rất có ích khi bạn tạo mối quan hệ giữa các hai bảng.

Bây giờ, bạn hãy xem cách bạn có thể dùng kiểu dữ liệu được tính toán trong một bảng và bộ dựng biểu thức để thao tác trên các trường bảng và các giá trị hằng số.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×