Trình bày trình chiếu

Ghi bản trình bày

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Ghi tường thuật và thời gian cho bản trình bày để cung cấp cho nó cảm nhận chuyên nghiệp và lịch.

Ghi tường thuật và thời gian

 1. Chọn trình chiếu > ghi chiếu hình.

 2. Chọn từ hai tùy chọn:

  • Bắt đầu ghi từ đầu - ghi từ đầu bản trình bày.

  • Bắt đầu ghi từ trang chiếu hiện tại - ghi từ một trang chiếu cụ thể.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn những gì bạn muốn cho bản ghi và sau đó chọn Bắt đầu ghi.

 4. Bắt đầu nói hoặc thêm dấu đánh dấu vào bản trình bày của bạn.

  Lưu ý: Âm thanh sẽ không ghi lại khi chuyển tiếp trang chiếu xảy ra để phát trước tiên trước khi bạn bắt đầu nói.

Quản lý bản ghi

Có những cách khác để quản lý bản ghi trong bản trình bày của bạn:

 • Tạm dừng - để tạm dừng bản ghi.

 • Đóng - để ngừng ghi.

 • Con trỏ laser, bút, bộ tô sáng, hoặc cục tẩy - sử dụng công cụ con trỏ, viết tay, cục tẩy, hoặc tô sáng trong bản ghi của bạn.

Loại bỏ bản ghi

Biểu tượng âm thanh xuất hiện trên bản chiếu để hiển thị khi bản ghi là sẵn dùng.

Bạn cũng có thể loại bỏ bản ghi từ trang chiếu.

 1. Chọn bản ghi chiếu hình > xóa.

 2. Chọn từ bốn tùy chọn:

  • Xóa thời gian trên trang chiếu hiện tại - để xóa bỏ thời gian trên trang chiếu hiện tại.

  • Xóa thời gian trên tất cả trang chiếu - để xóa bỏ thời gian từ tất cả trang chiếu cùng một lúc.

  • Xóa tường thuật trên trang chiếu hiện tại - để xóa bỏ tường thuật trên bản chiếu hiện tại.

  • Xóa tường thuật trên tất cả trang chiếu - để xóa bỏ tường thuật trên tất cả trang chiếu cùng một lúc.

Lưu bản ghi

Khi bạn đã ghi, lưu và chia sẻ bản trình bày dưới dạng bản chiếu PowerPoint. Bản ghi của bạn sẽ tự động phát khi ai đó mở bản trình bày.

 1. Chọn Tệp > Lưu như.

 2. Chọn nơi bạn muốn lưu bản trình bày.

 3. Dưới lưu dưới dạng, chọn mũi tên thả xuống và sau đó chọn PowerPoint hiển thị.

 4. Chọn Lưu.

Bạn muốn xem thêm?

Ghi trình chiếu cùng với tường thuật và định giờ trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×