Thông tin cơ bản về lịch

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Video này thể hiện cách dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động nhằm giúp bạn xử lý các cuộc họp phức tạp với nhiều người tham dự.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tính năng cơ bản của lịch. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Tạo cuộc hẹn. Bắt đầu bằng cách thêm cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới. Sự khác biệt duy nhất là cuộc họp bao gồm cả những người khác.

  2. Video: Dạng xem lịch biểu. Trong video này, hãy học cách xử lý lịch biểu của bạn bằng cách thay đổi cách xem lịch.

  3. Video: Tạo cuộc họp. Việc duy nhất chúng ta cần làm là mời mọi người tham gia cuộc hẹn mà chúng ta đã tạo trong video đầu tiên, sau đó chuyển cuộc hẹn đó thành cuộc họp.

  4. Video: Dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. (Bạn ở đây!) Video này thể hiện cách dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động nhằm giúp bạn xử lý các cuộc họp phức tạp với nhiều người tham dự.

  5. Video: Chia sẻ lịch. Trong video trước, bạn đã thấy một ví dụ về cách chia sẻ lịch trong Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Nhưng bạn còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về Outlook 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×