Video: Dừng hoặc tạm dừng đồng bộ thư viện với OneDrive for Business

Video: Dừng hoặc tạm dừng đồng bộ thư viện với OneDrive for Business

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: SkyDrive hiện giờ là OneDrive, và SkyDrive Pro hiện giờ là OneDrive for Business. Đọc thêm về thay đổi này trong Từ SkyDrive đến OneDrive.

Ứng dụng OneDrive for Business đồng bộ cho phép bạn đồng bộ thư viện OneDrive for Business của bạn với các thư viện site khác vào máy tính của bạn để truy nhập cục bộ. Đôi khi bạn có thể phải dừng hoặc tạm dừng việc đồng bộ các thư viện. Ví dụ, nếu thư viện site của bạn được chuyển sang một máy chủ khác, bạn sẽ phải dừng việc đồng bộ thư viện trước khi bạn thiết đặt lại kết nối thư viện trong vị trí mới của nó. Trong vòng chưa đến một phút, hãy tìm hiểu cách dừng hoặc tạm dừng đồng bộ thư viện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×