×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Lề tùy chỉnh trong Word 2013

Lề tùy chỉnh

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

This video shows you how to set a custom margin in Word. It also shows you how to change the unit of measurement for your margins.

Create custom margins

  1. Click PAGE LAYOUT > Margins.

  2. At the bottom, click Custom Margins.

  3. In the Page Setup box, enter new values for the margins.

Change the unit of margin measurement

  1. Click FILE > Options

  2. Click Advanced.

  3. Under Display, in the Show measurement in units of drop down box, select the unit you want.

Want more?

Set page margins

My top margin is missing

Change the margins between text and the edge of a text box or shape

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×