Bắt đầu chat, cuộc gọi và cuộc họp

Quản lý cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chọn Cuộc họp để xem lịch họp của bạn, tham gia các cuộc họp, và lên lịch họp.

Tham gia cuộc họp trên lịch của bạn

  1. Chọn Cuộc họp.

  2. Chọn cuộc họp để tham gia.

  3. Chọn Tham gia.

Lên lịch cho một cuộc họp

  1. Chọn Cuộc họp.

  2. Chọn Lên lịch họp.

  3. Nhập tiêu đề, thời gian bắt đầu và kết thúc, và mô tả ngắn gọn về cuộc họp.

  4. Nhập tên của những người bạn muốn mời trong viên trong Mời mọi người.

  5. Chọn Lên lịch họp.

Bạn muốn thêm nữa?

Cuộc họp và cuộc gọi

Bạn muốn biết cách lên lịch các cuộc họp và theo dõi các cuộc hẹn của mình trong Microsoft Teams? Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Nhấn vào Cuộc họp, và bạn sẽ thấy danh sách những cuộc hẹn sắp tới. Danh sách này bao gồm mọi thứ đã được lên lịch từ lịch Outlook của bạn.

Bạn có thể lên lịch những nội dung mới ở đây hoặc từ Outlook, chúng sẽ hiển thị trên cả hai ứng dụng. Nhấp vào một cuộc họp cụ thể để xem tất cả chi tiết có trong lời mời. Bạn có thể tìm hiểu chủ đề cuộc họp là về vấn đề gì hoặc thành phần tham dự gồm những ai. Bạn cũng có thể gửi phản hồi cho người tổ chức cuộc họp đó.

Vậy thì chúng ta hãy thử lên lịch một cuộc họp nhé.

Nhấn vào Lên lịch cuộc họp. Đặt tên cuộc họp, chọn thời gian bắt đầu và kết thúc, và thêm một vài chi tiết nếu bạn muốn.

Khi bạn thêm người vào cuộc họp của mình, bạn sẽ có được danh sách thời gian đề nghị cho biết thời gian mà tất cả những người được mời đều trống. Điều này giúp bạn tránh được rắc rối phải tính tới tính lui tìm thời gian phù hợp cho mọi người.

Điều tuyệt vời về lên lịch họp với Microsoft Teams là bạn có thể tổ chức cuộc họp trong kênh hoặc trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn không chọn kênh để tổ chức cuộc họp của mình, cuộc họp đó sẽ là cuộc họp riêng tư. Chỉ những người được bạn mời mới có thể tham gia.

Nếu bạn tổ chức cuộc họp trong một kênh, tất cả mọi người trong nhóm của bạn sẽ có thể thấy cuộc họp đang diễn ra, và họ có thể nhảy vào tham gia nếu họ có thời gian.

Nếu bạn nhìn vào cuộc họp chúng ta vừa lên lịch trên kênh này, bạn sẽ nhận ra rằng khi lên lịch cuộc họp sẽ tạo ra một bài đăng mới trên kênh đó. Cả nhóm của bạn có thể sử dụng bài đăng đó để nói về cuộc họp của bạn. Bạn có thể thiết lập chương trình nghị sự cho cuộc họp, chia sẻ tệp, góp ý kiến, hoặc đặt câu hỏi sau sự kiện.

Giờ bạn đã nắm được nội dung cơ bản, đã đến lúc bắt đầu lên lịch rồi!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×