Sử dụng dạng xem Diễn giả

Chiếu bản trình bày của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cảm nhận dạng xem Diễn giả sẽ trông như thế nào khi bạn trình bày trước khán giả.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Dùng dạng xem Diễn giả. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Dùng dạng xem Diễn giả. Với dạng xem Diễn giả, khán giả xem bản chiếu của bạn trên màn hình chính, trong khi bạn điều khiển chương trình trên màn hình khác mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy.

  2. Video: Thiết lập bản trình bày. Trước khi chuyển tải bản trình bày trước khản giả, bạn có thể luyện tập với bản chiếu của mình. Hãy xem video sau để tìm hiểu.

  3. Video: Chuyển tải bản trình bày. (Bạn ở đây!) Cảm nhận dạng xem Diễn giả sẽ trông như thế nào khi bạn trình bày trước khán giả.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về PowerPoint 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×