Cộng tác với nội dung nhóm bằng cách sử dụng SharePoint Online (xóa)

Chia sẻ site với người dùng bên ngoài

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cách tốt nhất để chia sẻ an toàn nội dung với đối tác bên ngoài là để tạo một tuyển tập trang mới hoặc tạo một trang con dưới trang nhóm của bạn. Tuyển tập trang mới hoàn toàn cô lập nội dung bên ngoài từ site nhóm nội bộ của bạn. Tuy nhiên, chỉ người quản trị Office có thể tạo nó. Nếu bạn không có một cách dễ dàng để tạo một tuyển tập trang mới, bạn có thể tạo site con dưới trang nhóm của bạn. Một trong hai cách, đối tác bên ngoài cảm thấy thoải mái hơn với trang web của riêng họ, mà chúng giống như trang web khác trên internet.

Tạo một tuyển tập site

Tạo tuyển tập trang mới đòi hỏi phải có quyền quản trị. Yêu cầu quản trị Office 365 của bạn để:

 • Tạo tuyển tập trang mới.

 • Thực hiện bạn sở hữu site.

 • Thêm thành viên nhóm và đối tác bên ngoài của bạn.

 • Gửi cho bạn địa chỉ trang web mới.

Tạo một nối kết vào tuyển tập trang mới

Vì tuyển tập trang mới được phân tách từ site nhóm của bạn, tuyển tập trang, hãy tạo một nối kết vào tuyển tập trang mới từ site nhóm của bạn:

 1. Đăng nhập vào Office 365 với công việc của bạn hoặc tài khoản trường học, và sau đó dẫn hướng đến site nhóm của bạn (hãy bấm công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , bấm site, và sau đó định vị trang nhóm của bạn).

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 2. Trong khởi động nhanh (các nối kết dẫn hướng trên đầu trang hoặc bên), bấm Sửa nối kết, sau đó bấm nối kết.

 3. Trong hộp thoại Thêm một nối kết , hãy nhập văn bản nối kết và địa chỉ trang web. Đảm bảo rằng bạn nhập vào trước địa chỉ với http://.

 4. Bấm OK và sau đó bấm Lưu.

Sửa một nối kết trên khởi động nhanh

Tạo trang phụ

Lưu ý: Bạn phải là thành viên của nhóm người thiết kế hoặc có quyền đóng góp để tạo một trang con dưới trang nhóm.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với công việc của bạn hoặc tài khoản trường học, và sau đó dẫn hướng đến site nhóm của bạn (hãy bấm công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , bấm site, và sau đó định vị trang nhóm của bạn).

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 2. Chọn Nội dung Site > trang con mới.

 3. Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho site con, chẳng hạn như JoinForces, và trong hộp URL , nhập cùng tên.

 4. Trong chọn mẫu , chấp nhận mặc định.

 5. Cho Phép người dùng, chọn sử dụng các quyền duy nhất.

  Thiết đặt quyền duy nhất trên một site con

  Ghi chú Bảo mật:  Sử dụng tùy chọn này để bảo đảm bảo rằng đối tác bên ngoài không vô tình truy nhập vào các trang khác.

 6. Bên dưới dùng thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ, chọn hoặc không, tùy thuộc vào tùy chọn của bạn.

 7. Chọn Create (Tạo).

 8. Trên trang thiết lập nhóm cho trang web này, hãy thêm tên của các thành viên của nhóm bạn muốn đóng góp cho site con này và bấm OK.

  Thêm người dùng nội bộ vào site con
 9. Ở phía trên cùng của trang site, hãy bấm chia sẻ. Trong hộp thoại chia sẻ <site-name> , nhập địa chỉ email của đối tác bên ngoài của bạn, chọn có thể sửa, thêm một thông điệp email ngắn, sau đó bấm chia sẻ.

  Thêm người dùng bên ngoài vào site con

Thay đổi thứ tự của các nối kết dẫn hướng bằng cách kéo và thả (dư thừa tín dụng!)

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh (các nối kết dẫn hướng trên đầu trang hoặc bên).

 2. Chọn nối kết bạn muốn di chuyển và kéo nối kết đến vị trí mới trong dẫn hướng.

 3. Lặp lại các bước này cho từng nối kết bạn muốn di chuyển.

 4. Khi bạn đã kết thúc, hãy bấm Lưu.

Bạn muốn thêm nữa?

Customize your Office 365 team site for file storage and sharing

Quản lý việc tạo site trong SharePoint Online

Chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint trong Office 365

Tùy chỉnh dẫn hướng trên site nhóm của bạn

Cách tối ưu để chia sẻ thông tin với khách hàng của chúng tôi bên ngoài là tạo một tuyển tập trang mới, vì nó cô lập nội dung từ bất kỳ trang nội bộ.

Vì chỉ người quản trị Office 365 có thể tạo một trang mới, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo site con, mọi người sở hữu trang có thể thực hiện.

Để tùy chọn đầu tiên, tôi sẽ yêu cầu của chúng tôi quản trị Office 365 để tạo một tuyển tập trang mới cho chúng tôi, được gọi là JoinForces.

Tôi sẽ yêu cầu cô ấy tôi sở hữu site, thêm thành viên nhóm và đối tác bên ngoài của chúng tôi và gửi cho tôi địa chỉ web của trang.

Sau khi site mới được xây dựng, tôi sẽ cần phải thêm một nối kết đến nó từ site nhóm hiện tại của chúng tôi.

Trong thanh khởi động nhanh của site nhóm của chúng tôi, tôi bấm Sửa nối kết, rồi nối kết.

Trong hộp thoại Thêm một nối kết , tôi sẽ dùng JoinForces như hiển thị văn bản, và sau đó dán địa chỉ web quản trị của tôi đã gửi cho tôi. Tôi bấm OK, rồi lưu.

Và đây là trang mới cho khách hàng của tôi, trong tuyển tập trang riêng của nó.

Để tạo một trang con mới, tôi bấm Nội dung trang, rồi mới subsite.

Tôi sẽ gõ JoinForces trong hộp tiêu đề , và tôi sẽ dùng tương tự cho cuối của tôi URL.

Tôi sẽ giữ độ mặc định cho vùng Chọn mẫu.

Bây giờ, phần này là quan trọng: để đảm bảo khách hàng của tôi có thể truy nhập chỉ trong site con, tôi cần phải bấm quyền sử dụng duy nhất.

Tôi sẽ bấm dưới dùng thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ, sau đó bấm tạo.

Để thêm những người cùng nhóm của tôi, trong thiết lập nhóm cho trang web này, tôi thêm tên của thành viên nhóm của tôi, sau đó bấm OK.

Để Thêm khách hàng bên ngoài, tôi đã bấm chia sẻ ở phía trên cùng của trang site nhóm của chúng tôi.

Trong hộp thoại Chia sẻ JoinForces , tôi nhập địa chỉ email của đối tác bên ngoài của chúng tôi, hãy đảm bảo "có thể sửa" được chọn, thêm một thông báo ngắn, sau đó bấm chia sẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×