Tôi và tài liệu của tôi

Chia sẻ bảng tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn muốn chia sẻ bảng tính với đồng nghiệp của bạn để bạn có thể tất cả làm việc trên đó cùng nhau. Với OneDrive for Business, bạn có thể. Xem video để xem cách này hoạt động trong trình duyệt trên máy tính và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt web trên một máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên thiết bị của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên máy Mac của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên Anroid điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên Windows Phone của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Để chia sẻ một bảng tính bằng cách dùng OneDrive for Business trong trình duyệt trên thiết bị của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Từ màn hình chính hoặc bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive.

 3. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn chia sẻ trong ruy-băng. (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 4. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn chia sẻ.

Bạn muốn xem thêm?

Chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong Office 365

Tôi đã làm việc trên một bảng tính ngân sách tiếp thị, và bây giờ tôi cần những người cùng nhóm của tôi để giúp tôi hoàn thành lập.

Tệp của tôi được lưu vào điện toán đám mây, vì vậy tôi sẽ yêu cầu những người cùng nhóm của tôi để chỉnh sửa nó phải nó ở đâu.

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách đăng nhập vào Office 365 tại portal.office.com.

Từ màn hình chính của tôi, tôi sẽ chọn OneDrive. Dưới đây có thể thấy một danh sách các tệp của tôi.

Tôi sẽ chọn tệp ngân sách tiếp thị của tôi đã làm việc trên.

Sau đó, tôi sẽ bấm chia sẻ, và mời những người cùng nhóm của tôi để giúp tôi hoàn thành lập tệp số.

Mỗi người cùng nhóm có thông tin cần và đủ thời gian cho chúng tôi gửi email các tệp và các câu hỏi lui không thực sự nghĩa là có.

Nếu tất cả chúng tôi làm việc trên cùng một tệp trong điện toán đám mây, chúng tôi sẽ tất cả xem các thay đổi mới nhất, và lưu bản thân rất nhiều thời gian.

Những người cùng nhóm của tôi nhận được một thông điệp email với một nối kết đến tệp. Khi họ bấm vào nối kết, bảng tính sẽ mở ra trong trình duyệt của họ.

Để bắt đầu soạn thảo, chúng tôi đi tới menu sửa sổ làm việc và chọn sửa trong Excel Online.

Bằng cách dùng Excel Web App để sửa tệp, tất cả chúng ta có thể thực hiện thay đổi cùng lúc, vốn sẽ tốc quá trình bắt này ngân sách gói lên.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×