Làm việc thông suốt cùng nhau

Chia sẻ bản trình bày

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn có một bản trình bày PowerPoint mà bạn muốn chia sẻ với người khác. Bạn muốn cung cấp cho một vài người chỉnh sửa các quyền và quyền chỉ đọc cho người khác. Với PowerPoint 2016, bạn có thể làm điều này bằng cách dùng menu chia sẻ. Xem video để xem cách này hoạt động trong PowerPoint 2016 trên máy tính chạy Windows và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này bằng cách dùng PowerPoint 2016 trên máy tính chạy Windows. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy tính Windows của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy Mac của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên thiết bị của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, trên menu chia sẻ , đã chọn mời mọi người.

 3. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, phân tách bằng dấu chấm phẩy

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn Dạng xem có thể để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn gửi. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên thiết bị của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, trên menu chia sẻ , đã chọn mời mọi người.

 3. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, phân tách bằng dấu chấm phẩy

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn Dạng xem có thể để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn gửi. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Office Online hoặc thiết bị khác để chia sẻ bản trình bày với người khác.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một bản trình bày PowerPoint mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ và giữ bản trình bày, và sau đó gõ nhẹ vào chia sẻ ….

 4. Chọn Outlook.

 5. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, phân tách bằng dấu chấm phẩy

 6. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 7. Gõ nhẹ vào gửi. Người nhận sẽ nhận được một email với tệp của bạn được đính kèm.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint Online

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trong trình duyệt trên thiết bị của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ với mọi người.

 3. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn có thể sửa để cho phép người nhận để sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận xem, nhưng không sửa tệp.

 5. Trong hộp thêm thông báo (tùy chọn) , nhập một thông báo ngắn gọn cho người nhận để họ biết tệp là gì và họ nên làm gì với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email kèm nối kết tới tệp của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Chia sẻ bản trình bày PowerPoint 2016 với người khác

Tôi đã làm việc trên web một kế hoạch tiếp thị, và tôi thích một số trợ giúp từ những người cùng nhóm của tôi.

Tôi sẽ bấm chia sẻ, hãy nhập địa chỉ email của những người cùng nhóm của mình... và tôi đảm bảo này được đặt để cho phép họ để sửa tệp.

Sau đó, tôi sẽ nhập ghi chú nhanh... và sau đó bấm vào nút chia sẻ .

Mỗi họ sẽ nhận được một email với ghi chú của tôi và nối kết đến tệp.

Và tôi có thể nhìn thấy ở đây trên ngăn chia sẻ của tôi ai có thể sửa tệp này.

Nếu tôi muốn chia sẻ bản trình bày của mình với nhiều người, tôi có thể lặp lại quy trình tôi chỉ cần theo dõi. Hoặc, tôi có thể bấm lấy nối kết chia sẻ. Điều này cho phép tôi hai nối kết khác nhau vào tệp: một tôi có thể dùng để cung cấp cho mọi người có quyền chỉnh sửa tệp và một để cung cấp cho mọi người xem quyền chỉ.

Ví dụ, giả sử tôi muốn chia sẻ công việc của tôi với người nào đó không cần phải sửa tệp. Tôi có thể sử dụng nối kết chỉ xem này.

Khi tôi bấm sao chép, tôi có một nối kết tới tệp của tôi, tôi có thể gửi qua email, IM hoặc thậm chí là một tin nhắn văn bản.

Tab chia sẻ trong PowerPoint bao gồm một vài cách để mời mọi người để xem hoặc sửa một bản trình bày.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×