Làm việc thông suốt cùng nhau

Chia sẻ bản trình bày

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn có bản trình bày PowerPoint mà bạn muốn chia sẻ với người khác. Bạn muốn đưa ra một số quyền chỉnh sửa và quyền chỉ đọc cho những người khác. Với PowerPoint 2016, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng menu chia sẻ. Xem video để biết cách thức hoạt động này trong PowerPoint 2016 trên một máy tính chạy Windows và cuộn xuống để xem cách thực hiện nhiệm vụ này qua nhiều thiết bị khác nhau.

Quy trình sau đây mô tả cách thực hiện nhiệm vụ này bằng cách sử dụng PowerPoint 2016 trên máy tính chạy Windows. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một thiết bị khác. Xem mục cụ thể "cách để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy tính Windows của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên máy Mac của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ.

 3. Trong hộp mời mọi người , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, trên menu chia sẻ , chọn mời mọi người.

 3. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, được phân tách bằng dấu chấm phẩy

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn Gửi. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, trên menu chia sẻ , chọn mời mọi người.

 3. Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, được phân tách bằng dấu chấm phẩy

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn Gửi. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Office Online hoặc thiết bị khác để chia sẻ bản trình bày với người khác.

Để chia sẻ bản trình bày với người khác trong PowerPoint trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Bên dưới gần đây, xác định bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây.

 3. Gõ nhẹ và giữ bản trình bày, sau đó gõ nhẹ vào chia sẻ....

 4. Chọn Outlook.

 5. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, được phân tách bằng dấu chấm phẩy

 6. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 7. Bấm Gửi. Người nhận của bạn sẽ nhận được một email với tệp của bạn được đính kèm.

Để chia sẻ bản trình bày với những người khác trong PowerPoint cho web

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint của bạn đang mở để chỉnh sửa trong trình duyệt trên thiết bị của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ với mọi người.

 3. Trong hộp mời mọi người , nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn có thể chỉnh sửa để cho phép người nhận sửa tệp.

  • Chọn có thể xem để cho phép người nhận của bạn xem nhưng không chỉnh sửa, tệp.

 5. Trong hộp bao gồm thư (tùy chọn) , hãy nhập một tin nhắn ngắn cho người nhận của bạn để cho họ biết tệp là gì và những gì họ nên làm với nó.

 6. Chọn chia sẻ. Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Chia sẻ bản trình bày PowerPoint 2016 của bạn với người khác

Tôi đã làm việc trên một kế hoạch tiếp thị web và tôi muốn có sự trợ giúp từ các đồng đội của tôi.

Tôi sẽ bấm chia sẻ, nhập địa chỉ email của người dự... và tôi sẽ đảm bảo rằng phần này được đặt để cho phép họ chỉnh sửa tệp.

Sau đó, tôi sẽ nhập một ghi chú nhanh.... rồi bấm vào nút chia sẻ .

Họ sẽ từng nhận được một email với ghi chú của tôi và một nối kết đến tệp.

Và tôi có thể nhìn thấy ở đây trên ngăn chia sẻ của tôi, những người có thể sửa tệp này.

Nếu tôi muốn chia sẻ bản trình bày của mình với nhiều người hơn, tôi có thể lặp lại quy trình tôi vừa theo dõi. Hoặc, tôi có thể bấm vào lấy nối kết chia sẻ. Điều này sẽ giúp tôi có hai nối kết khác nhau với tệp: một tôi có thể sử dụng để cấp cho mọi người quyền sửa tệp và một cách khác để cho mọi người xem chỉ quyền.

Ví dụ, giả sử tôi muốn chia sẻ công việc của tôi với những người không cần chỉnh sửa tệp. Tôi có thể sử dụng nối kết chỉ xem cho việc này.

Khi tôi bấm vào sao chép, tôi có một nối kết đến tệp của tôi, tôi có thể gửi qua email, im, hoặc thậm chí là một tin nhắn văn bản.

Tab chia sẻ trong PowerPoint bao gồm một số cách để mời mọi người xem hoặc chỉnh sửa bản trình bày.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×