×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Giới thiệu về Office

Thay đổi mật khẩu Office dành cho gia đình của bạn

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Change your Office for home password to keep your account secure.

 1. Sign in to account.microsoft.com with your Microsoft account.

  Note: The email address and password for your Microsoft account is the same account you might also use for services such as Xbox Live, Skype or Outlook.com.

 2. Select Security.

 3. Select Change Password.

 4. Verify your account on the Protect your account page.
  Or, sign in again.

 5. On the change your password page, type in your Current password.

 6. Type in a New password and then reenter the password.

 7. Select Next to change your password.

Want more?

Change your password in Outlook.com

Change my password in Office 365 for business

What is Office 365?

Changing your password keeps your account secure.

If you use a version of Office for home, the account you use is your Microsoft Account.

This is the account you might also use with Xbox, Skype or Outlook.com.

To change your password, go to account.microsoft.com.

Sign in with your email address and current password.

Choose Security and Change Password.

For your security, you might be asked to sign in again or verify your account.

Type in the Current password.

Enter a New password and reenter it.

Choose Next and your password is updated.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×