Hàng & cột

Chèn hoặc xóa hàng hay cột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Thay đổi nhỏ trong bố trí của trang tính của bạn có thể cung cấp cho bạn các cải tiến lớn trong độ dễ đọc. Chèn và xóa bỏ hàng, cột hoặc các ô để sắp xếp trang tính của bạn.

Chèn Cột

 1. Chọn chữ ở phía trên cùng của cột để chọn cột.

 2. Chọn nhà > chèn > chèn cột trang tính
  Hoặc, bấm chuột phải trên cùng của cột, sau đó chọn chèn.

  Lưu ý: Trội chèn một cột mới ở bên trái.

Xóa bỏ một cột

 1. Chọn cột.

 2. Chọn nhà > xóa > xóa cột trang tính.

  Hoặc, bấm chuột phải trên cùng của cột, sau đó chọn xóa.

Chèn một hàng

 1. Chọn số hàng để chọn một hàng.

 2. Chọn nhà > chèn > chèn hàng trang tính.
  Chèn hàng trang tính
  Hoặc, bấm chuột phải vào hàng đã chọn, sau đó chọn chèn.

  Lưu ý: Một hàng mới được chèn ở trên hàng đã chọn.

Xóa bỏ một hàng

 1. Chọn hàng.

 2. Chọnnhà > xóa > xóa hàng trang tính.
  Hoặc, bấm chuột phải vào hàng đã chọn, sau đó chọn xóa bỏ.

Chèn ô

 1. Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

 2. Bấm chuột phải vào các ô đã chọn, sau đó chọn chèn.

 3. Trong hộp chèn , chọn một tùy chọn:
  Chèn hộp

  • Chuyển ô bên phải – thay đổi ô bên phải để tạo chỗ trống cho cell(s) mới.

  • Chuyển ô xuống – thay đổi ô xuống để tạo chỗ trống cho cell(s) mới.

  • Toàn bộ hàng – chèn một hàng mới.

  • Toàn bộ cột – chèn một cột mới.

 4. Chọn OK.

Bạn muốn thêm nữa?

Chèn hoặc xóa ô, hàng và cột

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×