Làm việc thông suốt cùng nhau

Cộng tác trên bản trình bày

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn đang làm việc trên bản trình bày mà bạn đã chia sẻ với nhóm của bạn, và bạn có câu hỏi nhanh cho một đồng nghiệp của bạn. Với Office 365, bạn có thể đồng sửa bản trình bày trong PowerPoint và đồng thời trò chuyện với những người cùng nhóm trực tuyến bằng Skype for Business. Xem video để xem cách đây trên máy tính chạy Windows và cuộn xuống dưới để xem có gì có thể xảy ra trên thiết bị khác.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này trên một máy tính chạy Windows, đây là tình huống ưu tiên cho đồng chỉnh sửa và trò chuyện đồng thời. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng hãy đảm bảo bản trình bày đã được lưu vào OneDrive for Business, và rằng bạn đã chia sẻ tệp với người khác. Nếu bạn muốn dùng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Cũng hãy đảm bảo rằng bạn đang đăng nhập vào Skype for Businessvà người cùng nhóm mà bạn đã chia sẻ tệp của bạn là trực tuyến.

Để cộng tác trên một bản trình bày bằng PowerPoint 2016 và Skype for Business trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với một bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ. Trên menu chia sẻ, bạn sẽ thấy một danh sách những người mà bạn đã chia sẻ với tệp của bạn. Bạn cũng sẽ nhìn thấy những ai đang sửa tệp tại thời điểm, với chỉ báo hiện diện của họ.

 3. Trò chuyện với một người cùng nhóm trong khi sửa bản trình bày:

  1. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục).

  2. Dùng con trỏ của bạn, di chuột lên tên của người cùng nhóm, sau đó chọn nút trò chuyện. Bắt đầu một phiên trò chuyện Skype for Business .

  3. Nhập một thông báo để người cùng nhóm, và sau đó nhấn Enter.

  4. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint .

  5. Nhập câu hỏi hoặc chú thích để người cùng nhóm phải có một hội thoại với chúng trong khi bạn đang sửa tệp.

 4. Tiếp tục chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Đồng nghiệp của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint trên thiết bị của họ, hoặc PowerPoint Online (trong cửa sổ trình duyệt).

 5. Nếu bạn thấy Cập nhật sẵn có ở dưới cùng của cửa sổ PowerPoint , hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) mà để xem các thay đổi của mọi người.

 6. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, hãy đảm bảo lưu và đóng tệp.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để cộng tác trên một bản trình bày bằng PowerPoint 2016 và Skype for Business trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với một bản trình bày PowerPoint mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, chọn chia sẻ. Trên menu chia sẻ, bạn sẽ thấy một danh sách những người mà bạn đã chia sẻ với tệp của bạn. Bạn cũng sẽ nhìn thấy những ai đang sửa tệp tại thời điểm, với chỉ báo hiện diện của họ.

 3. Trò chuyện với một người cùng nhóm trong khi sửa bản trình bày:

  1. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục).

  2. Dùng con trỏ của bạn, di chuột lên tên của người cùng nhóm, sau đó chọn nút trò chuyện. Bắt đầu một phiên trò chuyện Skype for Business .

  3. Nhập một thông báo để người cùng nhóm, và sau đó nhấn Enter.

  4. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint .

  5. Nhập câu hỏi hoặc chú thích để người cùng nhóm phải có một hội thoại với chúng trong khi bạn đang sửa tệp.

 4. Tiếp tục chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Đồng nghiệp của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint trên thiết bị của họ, hoặc PowerPoint Online (trong cửa sổ trình duyệt).

 5. Nếu bạn thấy Cập nhật sẵn có ở dưới cùng của cửa sổ PowerPoint , hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) mà để xem các thay đổi của mọi người.

 6. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, hãy đảm bảo lưu và đóng tệp.

Quan trọng: Hiện tại, bạn sẽ không có ứng dụng Skype for Business cho Mac OS. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Lync cho Mac 2011. Menu chia sẻ PowerPoint 2016 cho Mac trông hơi khác với những gì bạn nhìn thấy trong PowerPoint 2016 cho Windows.

Để cộng tác trên một bản trình bày bằng PowerPoint 2016 và Lync trên máy Mac

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa trong PowerPoint 2016 cho Mac.

 2. Trò chuyện với một người cùng nhóm trong khi sửa bản trình bày:

  1. Mở Lync cho Mac 2011.

  2. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục), và gửi thư.

  3. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint .

  4. Nhập câu hỏi hoặc chú thích để người cùng nhóm phải có một hội thoại với chúng trong khi bạn đang sửa tệp.

 3. Tiếp tục chỉnh sửa bản trình bày của bạn. Đồng nghiệp của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint trên thiết bị của họ, hoặc PowerPoint Online (trong cửa sổ trình duyệt).

 4. Nếu bạn thấy Cập nhật sẵn có ở dưới cùng của cửa sổ PowerPoint , hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) mà để xem các thay đổi của mọi người.

 5. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, hãy đảm bảo lưu và đóng tệp.

Quan trọng: Trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint đồng chỉnh sửa bản trình bày. Bạn có thể dùng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với những người cùng nhóm trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng sửa một tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên nên thực hiện nhiệm vụ này trên một máy tính Windows hoặc máy tính bảng thay vì thiết bị Android của bạn.

Để đồng sửa bản trình bày bằng PowerPoint cho điện thoại Android hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản.

 3. Để sửa văn bản, gõ đúp một hộp văn bản, chọn Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm một trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, sau đó chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, hãy gõ đúp và sau đó gõ văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, sau đó chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Trò chuyện với những người cùng nhóm bằng cách dùng Skype for Business trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục), và gửi thư.

Quan trọng: Trên iPad hoặc iPhone của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint cho iPad đồng chỉnh sửa bản trình bày. Bạn có thể dùng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với những người cùng nhóm trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng sửa một tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên một máy tính Windows hoặc máy tính bảng thay vì thiết bị iOS của bạn.

Để đồng sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày mở để chỉnh sửa.

 2. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản.

 3. Để sửa văn bản, gõ đúp một hộp văn bản, chọn Sửa văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm một trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, sau đó chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, hãy gõ đúp và sau đó gõ văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, sau đó chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Trò chuyện với những người cùng nhóm bằng cách dùng Skype for Business trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục), và gửi thư.

Quan trọng: Trên Windows Phone của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint đồng chỉnh sửa bản trình bày, mặc dù giới hạn khả năng chỉnh sửa được hỗ trợ. Bạn có thể dùng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với những người cùng nhóm trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng sửa một tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên một máy tính Windows hoặc máy tính bảng thay vì Windows Phone của bạn.

Để đồng sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Dưới mục gần đây, xác định một bản trình bày PowerPoint mà bạn đã làm việc gần đây trên.

 3. Gõ nhẹ vào bản trình bày để mở nó.

 4. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, Giữ điện thoại của bạn ở chế độ dọc, và sau đó gõ nhẹ vào phần ghi chú bên dưới bản chiếu. Nhập ghi chú của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 5. Để sửa văn bản trên một trang chiếu, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào dấu chấm lửng (), và sau đó gõ nhẹ vào sửa.

  2. Gõ đúp một hộp văn bản trên một trang chiếu, sửa văn bản của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 6. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa bản trình bày của bạn, gõ nhẹ vào nút trở lại. Nếu được nhắc lưu thay đổi của bạn, gõ nhẹ .

Trò chuyện với những người cùng nhóm bằng cách dùng Skype for Business trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một người cùng nhóm người xuất hiện sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục), và gửi thư.

Quan trọng: Bạn có thể đồng sửa bản trình bày bằng PowerPoint Online. Tuy nhiên, để trò chuyện với những người cùng nhóm, bạn phải có Skype for Business cài đặt trên máy tính của bạn. Chúng tôi khuyên bạn thực hiện nhiệm vụ này trên một máy tính Windows hoặc máy tính bảng, sử dụng PowerPoint 2016 và Skype for Business thay vì Office Online.

Để đồng sửa bản trình bày bằng PowerPoint Online

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn mở trong trình duyệt của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Chọn sửa bản trình bày > sửa trong PowerPoint Online.

 3. Để thêm một hộp văn bản vào một trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn Hộp văn bản. Sau đó di chuyển và đổi kích cỡ hộp.

 4. Để sửa văn bản, chọn một hộp văn bản, sau đó nhập văn bản của bạn.

 5. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn , chọn Trang chiếu mới, chọn một bố trí trang chiếu, sau đó chọn Thêm trang chiếu.

 6. Để thêm ghi chú vào một bản chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy chọn ghi chú, sau đó nhập văn bản của bạn.

 7. Để thay đổi chủ đề cho bộ trang chiếu, trên tab thiết kế , trong menu chủ đề , hãy chọn một chủ đề mới.

 8. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, đóng tệp.

Bạn muốn thêm nữa?

Cộng tác trên bản trình bày PowerPoint với thời gian thực đồng tác giả

Phiên bản cũ hơn hôm nay, tôi đã chia sẻ bản trình bày với những người cùng nhóm của tôi.

Tôi có thể thấy rằng Katie đã bắt đầu làm việc này.

Tôi có một số câu hỏi về Katie, vì vậy tôi sẽ nhìn thấy nếu cô ấy trực tuyến, quá.

Trông như cô ấy trực tuyến bây giờ, vì vậy tôi sẽ IM cô ấy. Có cô ấy.

Tôi sẽ hỏi Katie về trang chiếu 4.

Vẻ Katie có suy nghĩ về vấn đề này, ngay cả khi cô ấy thực sự nghĩa là bận.

Tôi nhìn thấy là một số thông tin cập nhật tài liệu này.

Và đây là thay đổi của Katie. Chúng ta có này được ngắt dòng trong thời gian không!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×